Obnova lesa

Smyslem obnovní péče o pražské lesy je vytvořit co nejlepší podmínky pro jejich přirozenou generační obnovu.

Obnovní zásahy v roce 2019

Lesnický úsek – Šárka

Lesnický úsek – Chuchle

Lesnický úsek – Hodkovičky

Lesnický úsek – Hostivař

Lesnický úsek – Běchovice

Lesnický úsek – Bohnice

Archiv

Obnovní zásahy v roce 2018

Podrobnosti »

Lesnický úsek 1 – Šárka

Lesnický úsek 2 – Chuchle

Lesnický úsek 3 – Hodkovičky

Lesnický úsek 4 – Hostivař

Lesnický úsek 5 – Běchovice

Lesnický úsek 6 – Bohnice

Probírky a prořezávky plánované na leden 2017

Podrobnosti »

Lesnický úsek – Šárka

Lesnický úsek – Běchovice

Lesnický úsek – Chuchle

Lesnický úsek – Hodkovičky

Lesnický úsek – Hostivař

Lesnický úsek – Bohnice

Probírky a prořezávky plánované na leden 2016

Podrobnosti »

Lesnický úsek – Šárka

Lesnický úsek – Chuchle

Lesnický úsek – Hodkovičky

no images were found

Lesnický úsek – Hostivař

Lesnický úsek – Bohnice

Obnovní zásahy v roce 2015

Podrobnosti »

Říjen 2015: Akátové těžby

Lesnický úsek – Šárka

Lesnický úsek – Chuchle

Lesnický úsek – Hodkovičky

Lesnický úsek – Hostivař

Lesnický úsek – Bohnice

Duben 2015: Obnova lesa v Milíčovském lese

Obnova lesa v Milíčovském lese:

1) Zásah je proveden ve starém dubovém porostu, kde byly odebrány dřeviny v podrostu za účelem prosvětlení a podpory přirozeného zmlazení semenáčků dubu a udržení životních podmínek bezobratlé fauny, která je ochrany této přírodní památky.

2) Dokončení obnovy stanoviště nevhodného smrku ve špatné zdravotní kondici s nebezpečím napadení podkorním hmyzem.

3) Přeměna stávajících rozvrácených porostů s převládajícím zastoupením prosychajících bříz, kde hrozilo ohrožení návštěvníků pádem suchých větví.

4) Přeměna stávajících rozvrácených porostů s převládajícím zastoupením prosychajících bříz, kde hrozilo ohrožení návštěvníků pádem suchých větví.

5) Prosvětlení porostu výběrem nevhodných stromů za účelem podpory přirozeného zmlazení.

V souladu s plánem péče o přírodní památku Milíčovský les byly v lokalitách 1. a 3. ponechány pařezy o minimální výšce 70 cm, za účelem podpory bezobratlé fauny.

 

Únor 2015: Obnova lesa v Chuchelském háji

Obnova lesa v Chuchelském háji:

1) Pokácením skupiny dubů ve špatném zdravotním stavu dojde k uvolnění plochy, která bude zalesněna bukem a dubem zimním. Označené místo projde obnovní úpravou na podzim 2015.

2) Odstraněním několika proschlých dubů a výřezem nežádoucích křovin vznikne plocha, která bude opětovně zalesněna na jaře letošního roku.

3) Jednotlivý výběr stromů v dubovém porostu podpoří plodnost ponechaných stromů a vznikající přirozené zmlazení.

4) Dotěžením úzkého pruhu borovice černé uvolníme odrůstající mlazinu jedle a douglasky. Volná plocha bude doplněna bukem a douglaskou. Označené místo projde obnovní úpravou na podzim 2015.

5) Těžba skupiny dubů červených (v ČR nepůvodní dřevina); na uvolněnou plochu budou na jaře 2015 vysázeny sazenice přirozené druhové skladby.

6) Smýcením skupiny smrků, borovic černých a několika modřínů pokračujeme v rozpracované obnově starého porostu. Volná plocha bude na jaře letošního roku zalesněna sazenicemi vhodné druhové skladby.

 

Únor 2015: Obnova lesa Cibulka

Obnova lesa Cibulka:

1) Pokácením skupiny listnatých dřevin ve špatném zdravotním stavu vznikne plocha, která bude zalesněna na jaře 2015.

2) Smýcení části porostu borovice černé (v ČR nepůvodní dřevina). Na jaře tohoto roku bude plocha opětovně zalesněna sazenicemi odpovídající druhové skladby.

3) Jednotlivý výběr vzrostlých dubů pro uvolnění přirozeného zmlazení (náletů) pod mateřským porostem. Označené místo projde obnovní úpravou na podzim 2015.

 

Únor 2015: Obnova lesa Satalice

Obnova lesa Satalice:

1) Smýcením dožívajících 2 dubů a 7 jasanů vznikne malá plocha, která bude zalesněna na jaře 2015 sazenicemi odpovídající druhové skladby.

2) Pokácení části proředěného smrkového porostu, plocha bude na jaře letošního roku zalesněna sazenicemi vhodnými pro zdejší podmínky.

3) Pokácením skupiny topolů ve špatném zdravotním stavu vytvoříme plochu, která bude na jaře tohoto roku opětovně zalesněna.

 

Únor 2015: Obnova lesa na Proseku

Obnova lesa na Proseku:

1) Smýcení skupiny akátů (v ČR nepůvodní a nežádoucí dřevina), topolů a javorů ve špatném zdravotním stavu; vzniklá plocha bude zalesněna na jaře 2015 sazenicemi odpovídající druhové skladby.

2) Pokácení několika nekvalitních borovic a výřezem křovin vznikne plocha, která bude na jaře letošního roku zalesněna. Uvedený lesnický postup nazýváme rekonstrukcí lesního porostu.

 

Únor 2015: Rekonstrukce lesního porostu Krejcárek

Rekonstrukce lesního porostu Krejcárek:

1) Vykácením skupiny nekvalitních borovic a výřezem křovin, vznikne plocha, která bude na jaře letošního roku zalesněna sazenicemi odpovídající druhové skladby. Tento lesnický postup nazýváme rekonstrukcí lesního porostu.

 

Únor 2015: Obnova lesa v Čimickém a Ďáblickém háji

Obnova lesa v Čimickém a Ďáblickém háji:

1) Jednotlivý výběr dubů, uvolnění přirozeného zmlazení (náletů) pod mateřským porostem.

2) Těžba skupiny dubů červených (v ČR nepůvodní dřevina) a několika smrků; na uvolněnou plochu budou na jaře 2015 vysázeny sazenice přirozené druhové skladby.

 

Únor 2015: Obnova lesa v Xaverovském háji

Obnova lesa v Xaverovském háji:

1) Těžba skupiny dubů červených (v ČR nepůvodní dřevina); na uvolněnou plochu budou na jaře 2015 vysázeny sazenice přirozené druhové skladby.

2) Pokácení několika jasanů a javorů ve špatném zdravotním stavu, vzniklá plocha bude zalesněna na jaře 2015 sazenicemi odpovídající druhové skladby.

3) Smýcení části porostu borovice černé (v ČR nepůvodní dřevina). Na jaře tohoto roku bude plocha opětovně zalesněna sazenicemi odpovídající druhové skladby.

4) Jedná se obdobnou situaci a lesnický postup jako v předchozím bodě.

5) Jednotlivý výběr zejména poškozených, netvárných a nemocných jedinců borovice lesní, který podpoří přirozené zmlazení.

Únor 2015: Obnova lesa v Bohnickém údolí

Obnova lesa v Bohnickém údolí:

1) Smýcení části porostu borovice černé ve špatném zdravotním stavu (v ČR nepůvodní dřevina). Plocha bude zalesněna již na jaře sazenicemi odpovídající druhové skladby.

2) Tentýž případ a obdobný lesnický postup jako v předchozím bodě.

3) Pokácením části akátového porostu (v ČR nepůvodní a nežádoucí dřevina) vznikla plocha, která bude během vegetačního období 2015 ošetřena proti kořenové a pařezové výmladnosti a na podzim tohoto roku zalesněna sazenicemi přirozené druhové skladby.

4) Těžba části akátového porostu (v ČR nepůvodní a nežádoucí dřevina). Vzniklá plocha bude během vegetačního období 2015 ošetřena proti kořenové a pařezové výmladnosti a na podzim téhož roku zalesněna sazenicemi přirozené druhové skladby.

5) Obdobná situace i lesnický postup jako v bodě 4).

6) Obdobná situace i lesnický postup jako v bodě 4).

 

Únor 2015: Obnova lesa v Lehovci a Čihadlech

Obnova lesa v Lehovci a Čihadlech:

1) – 3) Ve všech případech se jedná o pokácení části akátového porostu (v ČR nepůvodní a nežádoucí dřevina). Vzniklé plochy budou během vegetačního období 2015 ošetřeny proti kořenové a pařezové výmladnosti a na podzim téhož roku zalesněny sazenicemi přirozené druhové skladby.

 

Únor 2015: Obnova lesa v Prokopském a Dalejském údolí

Obnova lesa v Prokopském a Dalejském údolí:

1) Pokácení části akátového porostu (v ČR nepůvodní a nežádoucí dřevina). Vzniklá plocha bude během vegetačního období 2015 ošetřena proti kořenové a pařezové výmladnosti a na podzim téhož roku zalesněna sazenicemi přirozené druhové skladby.

2) Jednotlivý výběr dubů pro uvolnění přirozeného zmlazení (náletů) pod mateřským porostem. Označené místo projde obnovní úpravou na podzim 2015.

3) Těžba části akátového porostu (v ČR nepůvodní a nežádoucí dřevina). Vzniklá plocha bude během vegetačního období 2015 ošetřena proti kořenové a pařezové výmladnosti a na podzim téhož roku zalesněna dřevinami přirozené druhové skladby.

4) Jednotlivý výběr zejména poškozených, netvárných a nemocných jedinců dubu, který podpoří přirozené zmlazení. Označené místo projde obnovní úpravou na podzim 2015.

5) Smýcení části porostu borovice černé (v ČR nepůvodní dřevina). Volná plocha bude opětovně zalesněna sazenicemi odpovídající druhové skladby. Označené místo projde obnovní úpravou na podzim 2015.

6) Smýcení proředěného akátového porostu (v ČR nepůvodní a nežádoucí dřevina). Vzniklá plocha bude během vegetačního období 2015 ošetřena proti kořenové a pařezové výmladnosti a na podzim téhož roku zalesněna sazenicemi přirozené druhové skladby.

7) Smýcením akátového porostu (v ČR nepůvodní a nežádoucí dřevina) vznikne plocha, která bude během vegetačního období 2015 ošetřena proti kořenové a pařezové výmladnosti a na podzim téhož roku zalesněna sazenicemi přirozené druhové skladby.

8) Jedná se obdobnou situaci a lesnický postup jako v předchozím bodě.

 

Únor 2015: Obnova lesa v Šárce

Obnova lesa v Šárce:

1) Pokácením skupiny smrků a borovic bude uvolněna odrůstající buková mlazina. Volná plocha bude osázena na jaře 2015 sazenicemi odpovídající druhové skladby.

2) Smýcením několika smrků a borovic černých pokračujeme v rozpracované obnově starého porostu. Na odrůstající bukovou mlazinu tak bude navazovat nově zalesněná plocha.

3) Těžba skupiny dubů červených (v ČR nepůvodní dřevina); na uvolněnou plochu budou na jaře 2015 vysázeny sazenice přirozené druhové skladby.

4) Smýcením skupiny nepůvodních červených dubů vznikne malá plocha, která bude na jaře 2015 zalesněna v ČR původním dubem zimním a bukem.

5) Pokácení části akátového porostu (v ČR nepůvodní a nežádoucí dřevina). Vzniklá plocha bude během vegetačního období 2015 ošetřena proti kořenové a pařezové výmladnosti a na podzim téhož roku zalesněna sazenicemi přirozené druhové skladby.

6) Těžbou proředěné části lesního porostu vznikne malá plocha, která bude zalesněna na jaře 2015.

7) Smýcení části porostu borovice vejmutovky (v ČR nepůvodní dřevina). Plocha bude zalesněna na jaře sazenicemi odpovídající druhové skladby.

8) Smýcení části porostu borovice vejmutovky (v ČR nepůvodní dřevina). Plocha bude zalesněna na jaře sazenicemi odpovídající druhové skladby.

9) Smýcením skupiny nepůvodních červených dubů vznikne malá plocha, která bude na jaře 2015 zalesněna v ČR původním dubem zimním a bukem.

10) Těžba části akátového porostu (v ČR nepůvodní a nežádoucí dřevina). Vzniklá plocha bude během vegetačního období 2015 ošetřena proti kořenové a pařezové výmladnosti a na podzim téhož roku zalesněna sazenicemi přirozené druhové skladby.

11) Pokácení skupiny vrb, borovice černé a javorů ve velmi špatném zdravotním stavu. Na uvolněnou plochu budou na jaře vysázeny sazenice dřevin odpovídající druhové skladby.

12) Převod neudržovaného bývalého sadu na lesní porost. Pokácením přestárlých neudržovaných ovocných stromů a výřezem křovin vznikne plocha, na kterou budou v jarním období vysázeny sazenice odpovídající druhové skladby.

13) Převod neudržovaného bývalého sadu na lesní porost. Pokácením starých ovocných stromů a výřezem křovin vznikne plocha, na kterou budou v jarním období vysázeny sazenice odpovídající druhové skladby.

14) Pokácením několika nekvalitních, netvárných stromů a výřezem křovin na ploše bývalého lomu vznikne malá plocha, která bude zalesněna na jaře 2015.

15) Těžbou akátu a borovice černé (v ČR nepůvodní dřeviny) vytvoříme plochu, která bude během vegetačního období 2015 chemicky ošetřena proti pařezové a kořenové výmladnosti akátu a na podzim bude zalesněna sazenicemi přirozené druhové skladby.

16) Jde o obdobnou situaci a lesnický postup jako v předchozím bodě 15.

17) Smýcení proředěné části lesního porostu s cílem podpory přirozeného zmlazení. To bude doplněno na jaře 2015 vyspělými sazenicemi dubu a borovice.

 

Leden 2015: Obnova lesa v Kunratickém lese

Obnova lesa v Kunratickém lese:

1) Pokácení několika jírovců a borovic ve špatném zdravotním stavu, uvolnění velmi kvalitních starých dubů; vzniklá plocha bude zalesněna na jaře 2015.

2) Jednotlivý výběr dubů, uvolnění přirozeného zmlazení (náletů) pod mateřským porostem.

3) Těžba skupiny dubů červených (v ČR nepůvodní dřevina); na uvolněnou plochu budou vysázeny sazenice přirozené druhové skladby. Označené místo projde obnovní úpravou na podzim 2015.

4) Vytvoření tzv. kotlíku pokácením skupinky borovic, podrostlých ostružinou. Uvolněná plocha (kotlík) bude na jaře 2015 zalesněna bukem a jedlí.

5) Smýcením skupiny nepůvodních červených dubů, vznikne malá plocha, která bude na jaře 2015 zalesněna jedlí a bukem.

6) Vytěžení malé skupiny borovic má za cíl uvolnit přirozené zmlazení borovice, modřínu a dubu, které se nachází pod mateřským porostem.

7) Jednotlivý výběr stromů ve smrkovém porostu. Smyslem je podpořit vznikající zmlazení dubu zimního, borovice lesní a smrku.

8) Jednotlivý výběr stromů v dubovém porostu pro podporu plodnosti ponechaných stromů a vznikajícího přirozeného zmlazení.

9) Jednotlivý výběr stromů v dubovém porostu pro podporu přirozeného zmlazení a uvolnění sousední mladé bukové kultury.

10) Podpora přirozené obnovy dubu, douglasky a smrku jednotlivým výběrem stromů, zejména osiky, břízy a smrku.

11) Podpora přirozeného zmlazení dubu jednotlivým výběrem, zejména poškozených, netvárných a nemocných jedinců.

12) Těžbou proředěné skupiny habrů a několika přestárlých borovic vznikne malá plocha, která bude na jaře 2015 osázena jedlí.

Obnovní zásahy v roce 2014

Podrobnosti »

Leden 2014: Obnova lesa v Kunratickém lese

 

Obnova lesa v Kunratickém lese:

A) V proředěné části lesního porostu bude vykácena malá plocha, tzv. kotlík. Na jaře ji zalesníme bukem a jedlí. Růst stinných dřevin, jako je jedle a buk, je závislý na ochraně sousedního dospělého lesního porostu. Vytvoření malé holé plochy obklopené dospělými stromy vytváří ideální podmínky pro růst mladých stromků těchto dřevin. Buk a jedle jsou druhy, které by se měly přirozeně vyskytovat v podmínkách Kunratického lesa. Proto se snažíme, abychom do budoucna zajistili, že zde buky i jedle úspěšně porostou.

B) V dubovém porostu, kde se po loňském semenném roce pod dospělými stromy objevily mladé semenáčky, bude pokáceno několik starých stromů. Nově vznikající generaci lesa je potřeba zajistit dostatek světla a prostoru k dalšímu růstu a zdárnému vývoji. Při tomto zásahu odstraňujeme zejména stromy nemocné, netvárné nebo ty, které svou přítomností významně omezují další růst mladých stromků. Hovoříme o tzv. jednotlivém výběru.

C) V místech, kde vichřice prolámala dospělý smrkový porost, vytvoříme malou holou plochu, tzv. kotlík, kterou na jaře zalesníme bukem a jedlí. Jedná se o tentýž postup jako v lokalitě A. V širším rozsahu dále probíhá tzv. probírka, což je pěstební zásah, v jehož rámci z lesního porostu odstraňujeme stromy nemocné, poškozené a ty, které svou přítomností brání zdárnému růstu kvalitních stromů. Cíleně tedy podporujeme kvalitní stromy a odstraňujeme stromy nekvalitní.

D) Kolem kvalitních dubů budou pokáceny stromy (smrk, bříza), které omezují přísun světla ke korunám dubů. Uvolněním korun podpoříme plodnost stromů a vytvoříme tak vhodné podmínky pro vznik nové generace lesa následným vyklíčením semen pod mateřským porostem. Cíleně takto napodobujeme přirozený lesní proces.

E) Pokácením některých dospělých stromů podpoříme zdárný růst a vývoj mladých stromků, kterým vyšší stromy stíní. Naším cílem je zajistit více světla a prostoru pro nově vznikající generaci lesa.

F) Jedná se o tentýž postup jako v lokalitě E. Jednotlivým výběrem podporujeme přirozenou obnovu lesa.

 

Ve všech lokalitách můžete nalézt informační cedule vysvětlující prováděný zásah. Vyvěšujeme je na stromy u přístupových komunikací v místech prováděné činnosti.