Nové výsadby

Od roku 2020 další data a podrobnosti k výsadbám uvádíme jen prostřednictvím výročních zpráv – odkaz.

Výsadby v roce 2019

Za rok 2019 vysadily Lesy hl. m. Prahy 358 169 nových stromků.
Další informace uvádíme v grafech:

Výsadby v roce 2018

Za rok 2018 vysadily Lesy hl. m. Prahy 403 155 nových stromků.
Další informace uvádíme v grafech:

Výsadby v roce 2017

Za rok 2017 vysadily Lesy hl. m. Prahy 408 702 nových stromků.
Další informace uvádíme v grafech:

Výsadby v roce 2016

Za rok 2016 vysadily Lesy hl. m. Prahy 328 236 nových stromků.
Další informace uvádíme v grafech:

Výsadby v roce 2015

Za rok 2015 vysadily Lesy hl. m. Prahy 199 317 nových stromků.
Další informace uvádíme v grafech:

Výsadby v roce 2014

Za rok 2014 vysadily Lesy hl. m. Prahy 246 310 nových stromků.
Další informace uvádíme v grafech:

Nové pražské lesy v letech 2004 – 2013

Od roku 2004 až do konce roku 2013, kdy skončila platnost lesního hospodářského plánu pro toto období (1. 1. 2004 – 31. 12. 2013), vysázely Lesy hl. m. Prahy na celkové zalesňované ploše 135,2 hektaru 1 100 960 sazenic nových stromů.

Výsledný poměr jehličnatých a listnatých dřevin při výsadbách respektoval původní přirozenou skladbu lesních porostů pražské oblasti. Zatímco jehličnaté stromy tvořily 19 procent vysazovaných dřevin, listnaté představovaly celých 81 procent.

V uplynulém desetiletí jsme vůbec nejčastěji vysazovali dub zimní, jenž tak stojí za skoro polovinou všech vysazených dřevin (506 tisíc kusů). Za ním se co do počtu vysazených stromků udržel buk lesní (183 tisíc kusů) a pozici třetí nejvíce vysazované dřeviny získala lípa malolistá (96 tisíc kusů).

Jako přimíšené dřeviny jsme vysazovali například habr obecný, javor mléč, javor babyku, jasan ztepilý, jilm habrolistý, třešeň ptačí a další listnáče.

Z jehličnatých dřevin pak byla nejvíce vysazována borovice lesní, jejíchž 90 tisíc sazenic tvořilo 8 procent všech vysazených dřevin, a po ní, ovšem s velkým odstupem, douglaska tisolistá (39,5 tisíc kusů) a jedle bělokorá (38 tisíc kusů).