Nové výsadby

Výsadby v roce 2019

Za rok 2019 vysadily Lesy hl. m. Prahy 358 169 nových stromků.
Další informace uvádíme v grafech:

Výsadby v roce 2018

Za rok 2018 vysadily Lesy hl. m. Prahy 403 155 nových stromků.
Další informace uvádíme v grafech:

Výsadby v roce 2017

Za rok 2017 vysadily Lesy hl. m. Prahy 408 702 nových stromků.
Další informace uvádíme v grafech:

Výsadby v roce 2016

Za rok 2016 vysadily Lesy hl. m. Prahy 328 236 nových stromků.
Další informace uvádíme v grafech:

Výsadby v roce 2015

Za rok 2015 vysadily Lesy hl. m. Prahy 199 317 nových stromků.
Další informace uvádíme v grafech:

Výsadby v roce 2014

Za rok 2014 vysadily Lesy hl. m. Prahy 246 310 nových stromků.
Další informace uvádíme v grafech:

Nové pražské lesy v letech 2004 – 2013

Od roku 2004 až do konce roku 2013, kdy skončila platnost lesního hospodářského plánu pro toto období (1. 1. 2004 – 31. 12. 2013), vysázely Lesy hl. m. Prahy na celkové zalesňované ploše 135,2 hektaru 1 100 960 sazenic nových stromů.

Výsledný poměr jehličnatých a listnatých dřevin při výsadbách respektoval původní přirozenou skladbu lesních porostů pražské oblasti. Zatímco jehličnaté stromy tvořily 19 procent vysazovaných dřevin, listnaté představovaly celých 81 procent.

V uplynulém desetiletí jsme vůbec nejčastěji vysazovali dub zimní, jenž tak stojí za skoro polovinou všech vysazených dřevin (506 tisíc kusů). Za ním se co do počtu vysazených stromků udržel buk lesní (183 tisíc kusů) a pozici třetí nejvíce vysazované dřeviny získala lípa malolistá (96 tisíc kusů).

Jako přimíšené dřeviny jsme vysazovali například habr obecný, javor mléč, javor babyku, jasan ztepilý, jilm habrolistý, třešeň ptačí a další listnáče.

Z jehličnatých dřevin pak byla nejvíce vysazována borovice lesní, jejíchž 90 tisíc sazenic tvořilo 8 procent všech vysazených dřevin, a po ní, ovšem s velkým odstupem, douglaska tisolistá (39,5 tisíc kusů) a jedle bělokorá (38 tisíc kusů).

Výsadby v roce 2013
Za rok 2013 vysadily Lesy hl. m. Prahy 160 360 nových lesních sazenic. Nové (opět zalesněné) lesní plochy čítají 20,25 hektaru.

Podrobnosti »

 

Výsadby v roce 2012

Za rok 2012 vysadily Lesy hl. m. Prahy 145 895 nových lesních sazenic. Nové (opět zalesněné) lesní plochy čítají 18,42 hektaru.

Podrobnosti »

 

Výsadby v roce 2011

Během roku 2011 Lesy hl. m. Prahy vysadily 103 120 lesních sazenic. Nové (opět zalesněné) lesní plochy čítají 14,06 hektaru.

Podrobnosti »

 

Výsadby v roce 2010

Za rok 2010 vysadily Lesy hl. m. Prahy 138 720 kusů lesních sazenic. Nové (opět zalesněné) lesní plochy čítají 15,82 hektaru.

Podrobnosti »

 

Výsadby v roce 2009

Za rok 2009 zasadily Lesy hl. m. Prahy 88 105 nových stromků. Nové (opět zalesněné) lesní plochy čítají 10,60 hektaru.

Podrobnosti »

 

Výsadby v roce 2008

V roce 2008 vysadily Lesy hl. m. Prahy 92 545 kusů lesních sazenic. Nové (opět zalesněné) lesní plochy čítají 11,21 hektaru.

Podrobnosti »

 

Výsadby v roce 2007

V lesích bylo v roce 2007 vysazeno 73 125 ks lesních sazenic. Nové (opět zalesněné) lesní plochy čítají 10,08 hektaru.

 

Výsadby v roce 2006

V lesích bylo v roce 2006 vysazeno 82 372 kusů lesních sazenic. Nové (opět zalesněné) lesní plochy čítají 9,91 hektaru.

Podrobnosti »

 

Výsadby v roce 2005

V roce 2005 Lesy hl. m. Prahy zasadily 99 190 nových stromků. Nové (opět zalesněné) lesní plochy čítají 12, 38 hektaru.

Podrobnosti »

 

Výsadby v roce 2004

V lesích bylo v roce 2004 vysazeno 117 528 kusů lesních sazenic. Nové (opět zalesněné) lesní plochy čítají 12, 47 hektaru.

Podrobnosti »

 

Výsadby v roce 2003

Ve stávajících lesích v majetku hlavního města bylo v roce 2003 vysazeno 75 360 kusů lesních sazenic (59 110 ks listnatých a 16 250 ks jehličnatých stromů).