Výroční zprávy

výroční zpráva LHMP za rok 2020

Lesy jako útočiště

Výroční zpráva Lesů hl. m. Prahy za rok 2020

výroční zpráva LHMP za rok 2019

Lesy pod lupou

Výroční zpráva Lesů hl. m. Prahy za rok 2019

 
výroční zpráva LHMP za rok 2018 

Uživatelé lípa srdčitá, dub zimní, olše lepkavá, javor mléč, bříza bělokorá a jeřáb ptačí píšou komentář…

Výroční zpráva Lesů hl. m. Prahy za rok 2018

 
výroční zpráva LHMP za rok 2017 

Klíč k pražské přírodě

Výroční zpráva Lesů hl. m. Prahy za rok 2017