Během jara v Praze vysadíme na 113 tisíc lesních sazenic. U Běchovic vzniká nový les

7. 5. 2021

Během letošního jara v Praze vysadíme takřka 113 000 sazenic lesních dřevin. Stromky vysazujeme ve stávajících lesních porostech na pasekách, které vznikly po odstranění uschlých, nemocných, polámaných či kůrovcem napadených stromů, ale taky na původně nelesních, volných plochách. Nejvíc sazenic (53 tisíc) na jaře vysadíme na bývalém poli v blízkosti přírodní památky Lítožnice na východě Prahy, kde na ploše o rozloze 5,3 hektaru zakládáme nový les.

Sazeničky lesních dřevin vybíráme tak, aby jejich druhová skladba co nejvíce odpovídala přirozenému složení původních lesních porostů na daném území. V hlavním městě proto vysazujeme především duby a další listnaté dřeviny, jako je buk, lípa nebo habr. Výsadby doplňujeme menším množstvím jehličnanů, z nichž vybíráme zejména borovice, jedle a douglasky.

DSC9163

Do stávajících lesních porostů letos na jaře zamíří cca třetina našich sazenic (přes 38 tisíc). Nejvíce jich poputuje do Kunratického lesa, kde se opětovně zalesní dohromady cca 1,3 hektaru plochy.

Ostatní sazenice vysadíme na volných plochách určených k zalesnění. Celkem 53 tisíc sazenic (z toho takřka 26 tisíc dubů) poslouží jako základ pro nový les, který by měl časem vyrůst na původně zemědělských pozemcích v blízkosti přírodní památky Lítožnice mezi Běchovicemi, Dubčí a Kolodějemi. Tento vzrostlý zelený pás by měl také v budoucnu pomoci odstínit provoz na plánovaném úseku okruhu kolem Prahy od stávající zástavby. Celá oblast Lítožnice v poslední době prochází velkou proměnou. V loňském roce zde byla dokončena také revitalizace Lítožnického rybníka a Říčanského potoka, jehož koryto pod rybníkem získalo nové meandry a několik nových tůní. Tato lokalita se tak postupně mění v přírodní mozaiku s vodními plochami, lesíky a alejemi.

DSC7273_u

Výsadby sazenic na bývalém poli u přírodní památky Lítožnice

Kromě Lítožnice pokračujeme ve výsadbách lesních dřevin také ve vznikajícím krajinném parku Na Musile v Kunraticích, na kterém pracujeme od jara minulého roku. Během roku 2020 jsme tu vysadili přes 54 tisíc sazenic, letos přidáme zbývajících 5 500 stromků. A 16 tisíc sazenic lesních dřevin plánujeme v nejbližší době vysadit také v rozrůstajícím se parku U Čeňku v Dolních Počernicích, kde zalesníme cca 1,6 hektaru.

Ve výsadbách poté budeme pokračovat zase v podzimních měsících.

V roce 2020 jsme v hlavním městě vysadili celkem 236 448 lesních sazenic, z nichž téměř 84 tisíc zapustilo kořeny na nově zalesňovaných plochách mimo stávající lesy. Kromě lesa Na Musile jsme stromky vysazovali například ve vznikajícím krajinném parku V Ladech v Horních Počernicích, na bývalém poli u Vinořského potoka mezi městskou částí Praha 19 a Praha-Vinoř nebo v lesoparku Letňany.