V Horních Počernicích jsme loni dokončili krajinný park V Ladech

26. 2. 2021

V Horních Počernicích na východě Prahy vyrostl nový krajinný park V Ladech. Během posledních tří let jsme zde zrevitalizovali plochu o rozloze přesahující 13 hektarů. Park tvoří oba zdejší opravené rybníky – Xaverovský I a Xaverovský II, zmeandrované koryto Svépravického potoka protékajícího mezi nimi, okolní louky, jimiž prochází síť mlatových cest s alejemi, a nově zalesněné plochy. Vznikla tak pestrá přírodní mozaika, která bude lákavá pro volně žijící živočichy a kterou, jak doufáme, ocení také obyvatelé této části Prahy a další návštěvníci.

Práce v původně zarostlé a zanedbané lokalitě jsme zahájili opravou Xaverovského rybníka II (známého též jako Biologický rybník). Nejprve jsme z jeho břehů odstranili přestárlé lámající se vrbové porosty a nepřehledné křoví, poté jsme vypuštěnou nádrž odbahnili. Odtěžený sediment posloužil jako základ pro protihlukový val u dálnice D11, která prochází kolem rybníků. Opravili jsme hráz a obnovili technické objekty, jako je bezpečnostní přeliv a vypouštěcí zařízení. Stejně jsme později postupovali také v případě Xaverovského rybníka I. Celkem jsme z obou nádrží odstranili cca 18 000 m3 usazeného sedimentu.

Opravený Xaverovský rybník II

Xaverovský rybník II, který jsme opravovali od podzimu 2018 do jara 2019

DSC2732

Opravený Xaverovský rybník I, jehož rekonstrukce byla dokončena v roce 2020

Původně rovné betonové koryto Svépravického potoka jsme v úseku mezi oběma rybníky přeměnili na meandrující tok. Naším cílem bylo vrátit korytu jeho přirozenou podobu se zákrutami a drobnými vodními plochami a tůňkami, které jsou důležité pro obojživelníky i vodní ptáky a savce.

DSC6718-19_09_23_xaverovske-rybniky

Kolem potoka a rybníků jsme vybudovali novou síť mlatových cest, abychom lokalitu zpřístupnili návštěvníkům, a okolo cest vysadili několik desítek vzrostlých mladých stromů – hlavně duby, ale také javory, lípy nebo olše.

DSC2714

Na podzim 2020 jsme práce v novém parku zakončili výsadbou lesních dřevin na novém protihlukovém valu a na části okolních polí. Celkem jsme zde vysadili asi 15 700 sazenic. Na ploše 1,65 hektaru přibyly opět hlavně duby (8 250) a lípy (1 650), které doplnily modříny (330) a borovice (285). Pro tuto lokalitu jsme zvolili odolnější obalované sazenice a při výsadbě jsme navíc vyzkoušeli novou technologii s aplikací podpůrné mykorhizy a biouhlu. Díky tomu by mladé dřeviny měly být v lepší kondici a lépe odolávat i případnému nedostatku vláhy. Věříme, že se díky tomu sazenice lépe ujmou a že porostou rychleji. Abychom je ochránili před zvěří, obehnali jsme porost oplocenkou v délce 1,5 kilometru.

DSC0432

Náklady na vybudování parku V Ladech činily 20 milionů Kč (z toho 0,8 milionu Kč stála výsadba sazenic lesních dřevin) a hradilo je hlavní město Praha.