Pražské lesy se opět rozrostly o nové sazenice. Vysadili jsme jich 145 tisíc

25. 5. 2018

Pražští lesníci měli na jaře jako obvykle napilno a zvládli do poloviny května vysadit bezmála 145 tisíc sazenic. Listnaté a jehličnaté dřeviny kopírující původní dřevinnou skladbu pražských porostů zamířily na více než 16 ha připravených ploch. Přes 85 % z celkového počtu tvořily listnaté dřeviny – buky, duby, javory, třešně, habry, jasany a lípy. Zbývajících 15 % připadlo na jedle, douglasky, modříny a borovice. Zalesňovali jsme na všech lesních úsecích po celé Praze a mladé sazenice putovaly i na východ Prahy do lesa V Panenkách či na vznikající větrolam v Dubči. S výsadbami nám i letos pomohli žáci pražských základních škol.

Již druhým rokem pracujeme na vzniku nového lesa V Panenkách na východě Prahy. V lokalitě mezi Běchovicemi a Kolodějemi od loňského jara vysazujeme tisíce malých stromků. Během loňského jara a podzimu jsme na 12 ha vysadili přes 100 tisíc sazenic a letos jsme rozhodně nepolevili a přidali další. Na více než 5,5 ha vysadili zaměstnanci Lesů hl. m. Prahy takřka 50 tisíc převážně listnatých dřevin. Své početní prvenství stejně jako v roce 2017 obhájil dub, následován bukem, habrem, jasanem a třešní. V menším množství je doplnily jehličnany – borovice, modříny, douglasky a jedle.

jarní zalesňování

S výsadbami jsme se pak přesunuli jen o pár kilometrů dál. V nedalekém sousedství lesa V Panenkách se nachází další námi osázené místo. Celých 28 tisíc sazenic na bezmála 3 ha jsme vysadili na ploše nacházející se v městské části Praha-Dubeč. Doufáme, že se nové duby, javory, habry, lípy, buky, lípy, douglasky, borovice a modříny v budoucnu zhostí své funkce větrolamu na výbornou a ochrání přilehlá místa před poryvy větru.

Na zalesňování jsme ale nebyli sami. Ruku k dílu přiložili i žáci pražských základních škol. Společně s našimi lesními pedagogy děti vysadily 1 300 lesních dřevin. Letošní sázení se neslo ve slavnostním duchu spojeném s oslavami stého výročí od založení Československé republiky. Každá ze 13 zúčastněných tříd symbolicky vysadila 100 svátečních stromů. Ty zapustily své kořínky do půdy v Běchovicích, Kunratickém lese, v oboře Hvězda a v lese Pod Krejcárkem. Každý pilný pracant od nás dostal unikátní samolepku, kterou jsme vytvořili jako upomínku ke kulatému výročí vzniku republiky.

Další zalesňování nás tradičně čeká i letos na podzim, kdy do lesních porostů zamíří opět tisíce nových sazenic.

jarní zalesňování