Jarní počasí láká do pražské přírody. Víte, jak správně používat pikniková místa?

19. 4. 2023

Slunečných a teplejších dní pomalu s postupujícím jarem přibývá a mnoho Pražanů vyráží na piknik někam do přírody, který by třeba rádi spojili i se společným grilováním či posezením u ohně. Víte, kde a za jakých podmínek je to v Praze možné? Zopakujme si pravidla, která je třeba dodržovat, abychom přírodu ochránili před požárem a sebe před pokutou. Hodí se vám to hned teď na konci dubna o čarodějnicích, ale také po celou jarní a letní sezonu.

piknikové místo

  • Dle zákona platí v lese a v pásmu do 50 metrů od jeho okraje přísný zákaz rozdělávání ohně.
  • V pražských lesích je však na základě výjimky Magistrátu hl. m. Prahy určeno několik speciálních piknikových míst, na nichž je za určitých podmínek možné si malý oheň na opékání nebo grilování rozdělat.
  • Měla by ale sloužit primárně jednotlivcům a malým skupinkám a v žádném případě to nejsou místa vhodná pro velké vatry a velká shromáždění! Dřevo na oheň si musí zájemci přinést vlastní a počítat s tím, že kdo dřív přijde, ten dřív peče, protože rezervace místa předem se nedělá.
  • Návštěvníci jsou na těchto piknikových místech povinni dodržovat provozní řád a v maximální možné míře předcházet vzniku požáru a poškození přírody.
  • Za nevhodných povětrnostních a klimatických podmínek může být použití piknikového místa zakázáno. Je nutné tento zákaz důsledně respektovat.
  • Také v některých pražských parcích fungují obdobná místa pro piknik vybavená stolkem a lavičkami. Příkladem jsou pikniková místa ve Stromovce. V parcích je ale povoleno pouze grilování na přenosném grilu, tedy žádná otevřená ohniště.
  • Mimo tato oficiální místa je jakákoliv manipulace s ohněm přísně zakázána!!!

 
První velká zkouška respektování pravidel při využívání piknikových míst a rozdělávání ohně v pražské přírodě čeká na návštěvníky pražských lesů a parků na konci dubna. V noci ze 30. dubna na 1. května se odehrává rozšířený lidový zvyk pálení čarodějnic či filipojakubská noc spojený s pálením ohňů.
Naši lesníci spolu s městskou policií budou držet hlídky a v terénu kontrolovat dodržování těchto pravidel. Věříme, že bezohledných návštěvníků bude co nejméně.
Nedodržování pravidel na piknikových místech nebo rozdělávání ohně mimo ně oznamte na linku tísňového volání 156.