Hostivařská přehrada bude mít nový bezpečnostní přeliv. Příprava území začíná

10. 3. 2021

Hostivařská přehrada je nejvýznamnější vodní dílo na území Prahy, které od roku 1963 slouží nejen k rekreaci, ale i k vyrovnávání průtoků a ochraně území pod přehradou. V současné době zde začínají práce spojené s přípravou území pro výstavbu nového dodatkového bezpečnostního přelivu, který zvýší ochranu hráze vodního díla. V souvislosti s tím žádáme návštěvníky části Hostivařského lesoparku u přehrady, zejména v blízkosti hráze a v okolí komunikace Vyhlídková, aby dbali zvýšené pozornosti a pokynů pracovníků Lesů hl. m. Prahy.

V úterý 16. 3. 2021 začneme s odstraňováním stromů v místě výstavby nového dodatkového přelivu, a to na základě povolení o kácení dřevin rostoucích mimo les, které vydal Úřad městské části Prahy 15. Práce budou probíhat do 31. 3. 2021. Odstraníme celkem 34 stromů v prostoru pod hrází a na pravém břehu pod komunikací Vyhlídková. Další kácení bude probíhat na lesních pozemcích kolem této cesty a pojí se s plánovanou přeložkou komunikace, respektive s výstavbou skluzu bezpečnostního přelivu. Na žádost městské části Praha 15 podél nedaleké cyklostezky následně vysadíme 15 vzrostlých javorů jasanolistých jako částečnou kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením dřevin při přípravě stavby.

Hostivar-kaceni_planek

Upozornění pro návštěvníky: Během kácení bude ve všední dny od 7:00 do 15:30 omezen provoz na komunikaci Vyhlídková. Červeně označený úsek bude průchozí pouze se souhlasem pracovníka Lesů hl. m. Prahy, který bude dohlížet na bezpečnost návštěvníků. V době těžby proto doporučujeme využívat raději náhradní trasy procházející Hostivařským lesoparkem. Toto omezení potrvá do konce března.

Hostivar-kaceni_planek-omezeni

Cesta kolem přehrady, v jejímž okolí bude kácení probíhat

Cesta kolem přehrady, v jejímž okolí bude kácení probíhat

Upozorňujeme také, že současná snížená, tzv. zimní hladina vody v přehradě zůstane po celou dobu stavby a v sezoně 2021 se nebude zvyšovat na letní úroveň.

Přípravu území (odstranění dřevin) zajišťuje středisko Lesy Lesů hl. m. Prahy.

Vlastní stavbu dodatkového bezpečnostního přelivu zajišťuje odbor investiční Magistrátu hl. m. Prahy.