Naše truhlárna vyrábí certifikované výrobky

12. 11. 2020

Naše truhlárna získala v říjnu letošního roku dva nové certifikáty na své výrobky. Dřevařský ústav (Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, s. p.) nám vydal Osvědčení o shodě výroby pro konstrukční dřevo obdélníkového průřezu a Certifikát výrobku pro konstrukční prvky z masivního dřeva pro nebytové účely.

Znamená to, že naše výrobky (prkna, fošny, trámy, ale i pergoly, altány a další prvky) jsou ve stejné kvalitě, jako obdobné výrobky, které se uvádí na trh po celé Evropě a splňují všechny nařízené naše i evropské normy. Při vlastní certifikaci proběhla kontrola technologie pořezu a kontrola technologického postupu další truhlářské výroby. U konstrukčních prvků navíc bylo posuzováno dodržení parametrů stanovených výkresovou dokumentací.

Lesy hl. m. Prahy mají také certifikace spotřebitelského řetězce PEFC C-o-C (Programme for the Endorsement of Forest Certification, chain of custody) a FSC C-o-C (Forest Stewardship Council, chain of custody), které potvrzují, že dodržujeme mechanismus na sledování certifikované suroviny z lesa po konečné výrobky. Tím se zajišťuje, že dřevo, dřevní vlákna a nedřevní produkty lesa, které jsou obsaženy ve výrobcích lze zpětně sledovat až k certifikovaným lesům. Certifikace spotřebitelského řetězce PEFC a FSC poskytují spotřebitelům informaci o tom, že výrobek byl vyroben ze suroviny pocházející z lesů, ve kterých se hospodaří trvale udržitelným způsobem.