Na Balkán vede nové schodiště z dílny naší truhlárny

30. 10. 2020

V říjnu letošního roku jsme v lokalitě zvané Na Balkáně v severovýchodní části Prahy 3 nainstalovali nové dubové schodiště, které spojuje Odlehlou ulici a místní zahrádkářskou kolonii. Prudkým bahnitým svahem původně vedla úzká vyšlapaná cestička, nyní se místní obyvatelé dostanou nahoru mnohem pohodlněji. Celé schodiště včetně konstrukce vyrobila naše truhlárna z dubového dřeva, které pochází z nezbytných těžebních zásahů v pražských lesích.

DSC5832

Původní stezka využívala nezalesněný pruh mezi stromy, ani pro schodiště tak nebylo nutné žádné dřeviny kácet. Pouze jsme ořezali větve tam, kde to bylo nezbytně nutné, a připravili svah odstraněním nerovností a částečným zhutněním půdy. Hotové schodiště má celkem 75 metrů a z praktických důvodů je rozdělené na dva úseky – mezi oběma částmi je ponechána volná „cesta“ (takzvaná přibližovací linka) pro průjezd mechanizace našich lesníků, kteří se starají o okolní lesní porosty. Nahoře nad schodištěm, dole i uprostřed schodiště jsme zapustili tři železné svodnice, jimiž bude moct odtékat dešťová voda a které tak pomohou omezit erozi půdy.

Nové schodiště bylo financováno z prostředků hlavního města Prahy, náklady na jeho vybudování byly 265 tisíc Kč.