Pomáháme soukromým vlastníkům lesů v boji s kůrovcovou kalamitou

7. 5. 2020

V Praze naleznete takřka 5 000 hektarů lesů, což je více než 10 % plochy města. Lesy tvoří nedílnou součást Prahy a poskytují jejím obyvatelům prostor pro odpočinek a rekreaci. Aby tomu tak bylo stále a zelená střecha města mohla sloužit i budoucím generacím, je nezbytné se o ni pečlivě starat. Z celkové výměry lesů v Praze má naše organizace ve své správě takřka 3 000 hektarů. Ale komu patří zbývajících 2 000 hektarů lesů v hlavním městě a kdo se o ně stará? Tyto lesy jsou majetkem soukromých vlastníků, kterým s péčí o ně dlouhodobě pomáhá naše organizace. Pro většinu soukromých vlastníků v Praze vykonáváme funkci odborného lesního hospodáře. To znamená, že dohlížíme na stav jejich lesa a poskytujeme jim poradenství a doporučení, jak se mají o svůj les starat.

MG_4396

Pravidelná kontrola lesů soukromých vlastníků se v současné době kůrovcové kalamity ukázala jako velice důležitá činnost. Včasným odhalením napadených stromů a upozorněním majitelů lesa totiž dokážeme omezit jeho šíření do sousedních lesních porostů a zabránit tak větším škodám. Jen za loňský rok jsme odhalili problém u 50 soukromých lesů. A pokud není v silách majitele situaci vyřešit, pomůžeme mu napadené či poškozené stromy z lesa odstranit. Kůrovec se v současné době zabydlel ve 35 % lesů ve vlastnictví soukromých osob. Na nejvíce cizích lesů dohlížíme na lesnických úsecích Šárka, Hostivař a Chuchle.

Kromě kontroly zdravotního stavu jejich lesa poskytujeme vlastníkům také poradenství například o tom, jaké dřeviny zvolit pro zalesňování či jaká opatření podnikat v ochraně lesa a pěstební péči. I v soukromých lesích se totiž musí hospodaření řídit lesním zákonem a jeho vyhláškami, na které je vždy lepší si přizvat zkušeného lesníka.

Jsme rádi za každou bezproblémovou spolupráci s vlastníky lesů v hlavním městě, kteří dbají našich doporučení a pomáhají nám omezit šíření kůrovce v pražských lesích.

MG_4346