Do konce jara vysadíme přes 107 tisíc lesních dřevin. Přibude i nový les

18. 4. 2020

Naši lesníci mají na jaře i přes všechny poletující viry napilno. Výsadba lesa se totiž neřídí vrtochy nemocí, ale vhodnými klimatickými podmínkami. A ty nastaly právě teď. Pražské lesy se během letošního jara rozrostou o více než 107 tisíc dřevin. Mladé duby, buky, javory, jedle, borovice či modříny zamíří nejen do stávajících lesních porostů, ale dají vzniknout i novému lesu Na Musile v pražských Kunraticích.

Na paseky v pražských lesích, které vznikly především kvůli kůrovcové těžbě, vysadíme 80 tisíc sazenic dřevin. Nejvíce zastoupenými druhy jsou dub zimní ( 32 000), buk lesní (18 000) a javor babyka (3 900). Z jehličnatých dřevin to je především jedle bělokorá (5 300), borovice lesní (2 200) a modřín opadavý (900). Nejvíce stromků přibude v Modřanské rokli, Chuchelském háji, Divoké Šárce, Hostivařském lesoparku nebo v Milíčovském lese.

sazeni

Zbývajících 27 700 sazenic lesních dřevin zamířilo již v březnu na plochu mezi Vídeňskou ulicí, Kunratickou spojkou a areálem tržnice Sapa. V tomto místě vzniká na více než 3 hektarech nový les Na Musile. Sazeničky lesních dřevin jsme vybrali tak, aby svým druhovým složením co nejvíce odpovídaly přirozené druhové skladbě v této lokalitě. Ve výsadbách tak převažují zejména listnaté druhy, 55 % tvoří dub zimní, po 10 % jsou zastoupeny lípa a habr. Druhovou skladbu jsme zpestřili javorem mléčem, javorem babykou, ale třeba také třešní. Z jehličnatých druhů tu najdete modřín, borovici nebo douglasku. A aby byl nový les v bezpečí, ochránili jsme jej 1,5 kilometru dlouhou oplocenkou, která zajistí, že se do šťavnatých výhonků nepustí nenechavá zvěř.

Jarními výsadbami to však v lese Na Musile nekončí. Letos na podzim se les rozroste o další 3,3 hektaru a nové sazeničky přidáme i v příštím roce. Nebudou to ovšem jen stromy, které v novém lese po jeho dokončení v roce 2021 najdete. V plánu je také vybudování mozaiky luk, cest i vodních ploch. To vše se bude rozkládat na 13 hektarech půdy.