Nové stroje nám pomohou s péčí o pražskou přírodu

17. 3. 2020

Z investičních prostředků hlavního města Prahy a vlastního investičního fondu pořídila naše organizace během loňského roku řadu nových strojů, které nám pomohou zkvalitnit a zefektivnit péči o pražskou přírodu. Celková výše investice do nových strojů přesáhla 58 milionů Kč.

Největší investicí bylo pořízení odvozní soupravy s lesnickou nástavbou za 7,6 milionu Kč. Nový stroj nahradil poruchovou soupravu z roku 2003. Díky tomu můžeme nyní plynule odvážet dřevní hmotu z lesních porostů napadených kůrovcem. Tím zajistíme včasné zpracování poškozených stromů a omezíme rozšíření hmyzího škůdce do dalších lesních porostů.

Z dalších významných strojních investic je to například nákladní vozidlo se sklápěcí korbou, které nahradilo stroj z roku 1981 a které nám pomáhá zejména při stavebních úpravách vodních ploch. Dále jsme náš vozový park rozšířili o univerzální multifunkční vozidla s nástavbami, která jsou určena pro úklid komunálního odpadu, zalévání solitérních výsadeb nebo čištění lesních cest. Pořídili jsme také nové stroje do Zahradnictví Ďáblice či pro zpracování dřevní hmoty. Pro péči o lesní porosty dostali naši lesníci také nový univerzální kolový traktor s lesnickou nástavbou a navijákem nebo štěpkovač na zpracování větví a další dřevní hmoty do průměru až 20 cm.

Při údržbě vodních ploch a toků nám bude nově pomáhat i speciální svahová rotační sekačka, která je přizpůsobena pohybu na příkrých svazích břehů vodních toků a na hrázích vodních nádrží. VV minulém roce jsme kromě nových „suchozemských“ strojů získali i jeden vyloženě vodní – s vykonáváním všech povinností správce vodního díla Hostivař nám od loňského roku pomáhá nový motorový člun.

vitr