Sečetli jsme škody po Sabine: V Praze padlo 860 stromů

21. 2. 2020

Vichřice Sabine, která se přehnala Evropou a v neděli 9. února dorazila i do Česka, v Praze naštěstí nenápachala tak hrozivé škody, jak se předpokládalo. I v hlavním městě však silný vítr lámal a vyvracel stromy. Naši pracovníci v uplynulých dnech zaznamenali celkem 860 vyvrácených a polámaných dřevin, které rostly v pražských parcích, lesích nebo kolem drobných vodních toků a vodních ploch.

Nejvíce stromů vítr poškodil v Kunratickém lese a Modřanské rokli a další vývraty a zlomy vítr napáchal v Divoké Šárce, Hostivařském lesoparku a Milíčovském lese. Dohromady v pražských lesích vítr zničil 707 stromů. Působení větru se nevyhnuly ani dřeviny podél vodních toků a nádrží. Silnému větru podlehlo celkem 129 stromů. Velká část z nich rostla na březích Kunratického a Libušského potoka a Rokytky. Sabine se prohnala také pražskými parky. Ty ze střetu s vichřicí naštěstí vyvázly jen s malými škodami. Vítr, dosahující v nárazech rychlosti až 100 kilometrů za hodinu, má v parcích na svědomí 24 stromů.

Veškeré škody, které Sabine napáchala, se pokusíme co nejdříve odstranit. Do té doby však prosíme návštěvníky pražských lesů a parků, aby se nepohybovali v blízkosti vývratů a dbali své osobní bezpečnosti.

vitr