Zástupci Federace evropských obcí vlastnících lesy navštívili Prahu

30. 10. 2019

Prodiskutovat současnost i budoucnost městských lesů v Evropě, to byl záměr říjnové valné hromady Federace evropských obcí vlastnících lesy (Federation Europeenne Des Communes Forestieres, zkráceně FECOF) v Plzni. Uspořádalo ji Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů (SVOL), které naši republiku ve federaci zastupuje. Celkem 16 zástupců členských zemí z Francie, Německa, Itálie, Bulharska a Španělska navštívilo během svého třídenního pobytu v České republice i pražské lesy. Představili jsme jim principy udržitelného lesnického hospodaření, jimiž se řídíme při správě lesů hlavního města Prahy, a společně jsme diskutovali o kůrovcové kalamitě i rekreačních funkcích městských lesů. Kromě pražských lesů zástupci federace navštívili také komplex zahrad Petříně, kde jsme rozebírali způsoby správy městských parků.

Federace evropských obcí vlastnících lesy byla založena v roce 1990 ve Štrasburku a sídlí v Bruselu. Jejím posláním je zastupování místních samospráv členských zemí a navrhování řešení aktuálních problémů v lesnictví, která budou platná pro celou Evropu.

FECOF