Sucho se nevyhýbá ani borovicím. Trpí i ty pražské

4. 7. 2019

Rezavé jehličí a chřadnoucí stromy. Dlouhotrvající nedostatek vody v půdě se projevuje i na jehličnatých dřevinách. Svou daň za sucho už v různých částech republiky zaplatily oslabené smrkové porosty, které napadá kůrovec. Sucho se ovšem v posledních letech podepisuje také na zdravotním stavu odolnějších dřevin, jako jsou například borovice. Jejich chřadnutí a usychání jsme zaznamenali i v pražských lesích. Extrémně vysoké teploty při nedostatku srážek začínají tyto jehličnaté stromy doslova grilovat. Svou příležitost k hostině na oslabených borovicích pak neváhají využít hmyzí škůdci a choroby, které celé dílo zkázy dokončí. Žíznivé stromy jsou atraktivní například pro lýkožrouta vrcholkového, lýkohuba sosnového či různé druhy tesaříků. Sekundárně jsou borovice napadány také houbovými chorobami.

Sucho ani škůdci nejsou vybíraví. Rezavé koruny můžete pozorovat u borovice černé i borovice lesní, a to ve všech porostech pražských lesů. Uschlé stromy v průběhu celého roku odstraňujeme, aby neohrožovaly návštěvníky lesů.

Nezbývá nám než vyhlížet dešťové srážky, které by doplnily hladiny spodních vod a zabránily dalšímu odumírání stromů.

borovice