Pyrotechnický průzkum na lesnickém úseku Šárka odhalil starou munici

28. 2. 2019

Práce lesníka může být někdy nebezpečným povoláním. Kromě pádů stromů či rychle rotujícího řetězu motorové pily se v lese při práci lze setkat i se starou municí coby pozůstatkem válečných let. Z toho důvodu je potřeba ve vytipovaných lokalitách provádět pyrotechnické průzkumy, které dokážou odhalit potenciálně nebezpečné a zapomenuté předměty. Proto jsme před zahájením lesnických prací požádali firmu zabezpečující pyrotechnické průzkumy o kontrolu části lesa na lesnickém úseku Šárka. Výsledkem únorového šetření byl nález několika kusů staré munice a jejích částí, které byly předány pyrotechnikům Policie České republiky.

Pokud se v pražských lesích setkáte s podezřelým nálezem, který může i vzdáleně připomínat pyrotechniku, kontaktujte policii ČR a s předmětem v žádném případě nemanipulujte ani se jej nedotýkejte

pyrotechnický průzkum