Pražští hasiči se školili v kácení nebezpečných stromů v Krčském lese

12. 2. 2019

Jak správně postupovat při havarijních těžbách i rizikovém kácení se poslední lednový den učili hasiči z Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy v Krčském lese. V rámci dohodnuté spolupráce s naší organizací mají pražští hasiči jedinečnou možnost natrénovat způsoby těžby a odstraňování stromů, ke kterým často vyjíždějí například po větrných kalamitách.

Teoretický výcvik doplněný přínosnou praxí probíhá v pražských lesích již od konce roku 2017, kdy Lesy hl. m. Prahy a Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy uzavřely dohodu o spolupráci. Díky ní si mohla desítka hasičů natrénovat správné postupy při těžbě stromů.

Naši zaměstnanci vytipovali vhodné porosty pro instruktáž a praktický výcvik, určili směr vyklízení stromů z lesa a další požadavky na jejich zpracování. Účastníci výcviku se seznámili s bezpečností práce při těžbě a zacházení s motorovou pilou. A po potřebné teorii přišlo na řadu ověření v praxi. Hasiči s motorovými pilami zavítali do Krčského lesa, kde zpracovávali nahodilou těžbu borovice.

Hasičský záchranný sbor je ke kácení stromů a jejich odstraňování povoláván ve chvíli, kdy dochází k haváriím nebo hrozí nebezpečí pádu stromů a ohrožení osob či majetku. Hasiči provádí rizikové kácení, likvidují škody na stromech napáchané větrem, sněhem i vodou. Pracují na zemi i v korunách stromů.

cvičení hasičů