Pražské lesy čekají v zimních měsících obnovní zásahy

1. 2. 2019

Zimní měsíce jsou obdobím vegetačního klidu dřevin a jsou také nejvhodnější dobou pro obnovní zásahy v lesích. V pražských lesích, které máme ve své správě, nás tak i v letošním roce čekají úkoly na jejich obnově. Z lesních porostů budeme odstraňovat stromy převážně jednotlivě, tak aby nevznikaly větší volné plochy a nebyla narušena jejich celistvost. Naším prvořadým cílem je uvolnění místa mladým stromkům z přirozené obnovy a dodat jim více světla pro jejich další růst.

Kromě podpory mladých stromů budeme z pražských lesů odstraňovat stromy nemocné, poškozené větrem či nepůvodní druhy dřevin, které svým agresivním růstem vytlačují dřeviny, které jsou v pražských podmínkách doma.

Odebrané dřevo z pražských lesů nezmizí. Vrátíme ho tam v podobě opravených laviček, altánů a nových herních prvků, které vyrobí naše truhlárna. Méně kvalitní dříví zpracuje naše štípárna ve Kbelích a Pražané se zde mohou zastavit pro palivové dříví do kotlů či krbů. A tak žádné dřevo z pražských lesů nepřijde nazmar.

Kompletní umístění plánovaných obnovních zásahů v lesích ve vlastnictví hl. m. Prahy si můžete prohlédnout na stránkách střediska Lesy.

Veškeré obnovované plochy, na kterých není přirozená obnova, již na jaře nahradíme výsadbami lesních sazenic odpovídající přirozené druhové skladbě. Tyto porosty se tak stanou základem kvalitních a zdravých lesů i pro další generace Pražanů.

těžba