Dřevo z pražských lesů získalo certifikaci FSC C-o-C a PEFC C-o-C

20. 11. 2018

Od 1. listopadu letošního roku má dřevo z pražských lesů certifikaci FSC C-o-C a PEFC C-o-C. To znamená, že při zpracování dřeva z pražských lesů plníme požadavky a standardy těchto mezinárodních certifikátů pro zpracovávání dřevní hmoty. Splněním podmínek certifikace jsme se zapojili do výrobního řetězce, který podporuje trvale udržitelné hospodaření v lesích a který o zpracovávané dřevní hmotě pocházející z certifikovaných trvale udržitelně obhospodařovaných lesů spotřebitelům poskytuje přesné a ověřitelné informace.

Ve dnech 24. a 25. září 2018 jsme úspěšně absolvovali certifikační audit, který měl posoudit, zda plníme požadavky pro udělení obou certifikátů. Kontrolou prošly všechny lesní úseky, truhlárna i štípárna Lesů hl. m. Prahy. Zaměstnanci auditní firmy posuzovali příjem, zpracování, expedici i prodej dřevní hmoty. Na základě výsledků auditu jsme obdrželi certifikaci FSC C-o-C (Forest Stewardship Council, Chain of Custody) a PEFC C-o-C (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes, Chain of Custody) a stali jsme se certifikovanými zpracovateli dřeva. Toto osvědčení potvrzuje, že dřevo z pražských lesů, které jsou již několik let certifikovány systémem FSC i PEFC, neztrácí při zpracování svoji hodnotu a že certifikace se od vypěstovaného stromu přenáší i na surovinu či výrobek. Mimo jiné tak každý z našich budoucích výrobků dostane svůj speciální kód, podle kterého budeme moci kdykoli určit, z jaké části konkrétního pražského lesa pochází.

Držitelem certifikace PEFC je od roku 2005 hlavní město Praha coby vlastník pražských lesů. V roce 2007 město získalo i druhou mezinárodní certifikaci FSC.

certifikované dřevo