Řeporským mokřadem povede nový povalový chodník

21. 9. 2018

Dříve zanedbané místo plné skládek a zarůstající křovinami. To byl stav části Řepory na západu Prahy ještě v roce 2013. Od té doby ale prošla významnou proměnou. Zmizely náletové dřeviny a černé skládky stavebního odpadu a nahradily je květnaté louky, přibyly i nové tůně. Nyní se zpřístuňuje tato přírodní část pomocí povalového chodníku, který realizuje truhlárna Lesů hl. m. Prahy.

Povalový chodník, na jehož stavbu využíváme odolné akátové dřevo z pražských lesů, se nachází v jižní části Řepory a navazuje na stávající stezku k historickému hradišti. Chodník vás provede mokřadem mezi stromy kolem jednoho z rybníčků napájeného pramenem. A pokud vás chození unaví, můžete načerpat síly na povalových lavičkách, které se v Řepoře také nacházejí.

stavba chodníku