Přes 50 tisíc stromků zapustilo kořeny v budoucím lese na východě Prahy

12. 12. 2016

Celkem 53 tisíc sazenic mladých stromků vysadili pracovníci Lesů hl. m. Prahy během listopadu na bývalém poli sousedícím s Lítožnickými rybníky mezi Dubčí a Běchovicemi. Na uvolněné ploše, kterou hlavní město donedávna pronajímalo zemědělcům, naši lesníci založili úplně nový les, který ponese název Robotka. Rozlohou i množstvím vysazených stromů jde o největší letošní zalesňovací projekt naší organizace. Nový les rozšíří plochy zeleně zdejšího přírodního parku Říčanka, který provází koryto Říčanského potoka od Uhříněvsi až po přírodní památku Lítožnice s trojicí rybníků. Už za pár let zde bude další přirozené útočiště mnoha druhů ptáků, savců, obojživelníků i rostlinných druhů.

Při plánování veškerých výsadeb se vždy snažíme, aby výsledná druhová skladba co nejvíce odpovídala přirozenému složení lesních porostů pražské oblasti. Na bývalém poli u Dubče proto v budoucnu vyroste převážně dubový les. Na osmi menších plochách o celkové rozloze přesahující 6,5 hektaru jsme po nezbytných přípravných pracích vysadili 36 tisíc malých dubů, které vytvoří bohatý základ budoucího lesa. Várku dubů jsme doplnili lípami a buky (dohromady 7 tisíc sazenic) a menším množstvím javorů, jasanů a jilmů (2 tisíce sazenic od každého druhu). Jehličnany zastupují douglasky a modříny (dohromady 4 tisíce sazenic). Kolem ploch s vysazenými stromky jsme nakonec vztyčili více než 3 kilometry oplocení, především kvůli ochraně před zvěří, která by mladé sazenice okusováním mohla zničit. Na jaře příštího roku se tento nový přírodní areál ještě rozšíří o plánované luční porosty se solitérními stromy. Výsadbu nového lesa hradí hlavní město Praha z prostředků odboru ochrany prostředí.

robotka-oplocenka

Oplocení kolem nově zalesněných ploch

Robotka je jedním ze dvou velkých projektů nových lesních ploch na východním okraji Prahy, jejichž plánování podnítilo vznik našeho nového lesnického úseku se základnou právě v Běchovicích. Úsek Běchovice, který začal fungovat počátkem letošního roku, spravuje lesní pozemky Běchovic, Klánovic, Xaverovského háje, Horních a Dolních Počernic a Dubče a vede zakládání nových plánovaných porostů. Vedle Robotky u Dubče by v této části Prahy měl v příštím roce vzniknout ještě jeden zcela nový les, a to les V Panenkách v Běchovicích.

Kromě 53 tisíc sazenic, které putovaly do půdy u Lítožnických rybníků, úsek na vytipovaných místech ve východní části Prahy vysadil během podzimu dalších 11,5 tisíce stromků. Na dvou pasekách na kraji Klánovického lesa lesníkům pomohly děti ze Základní školy Běchovice. Na 300 žáků z prvního i druhého stupně tu začátkem listopadu vysázelo 2 100 dubů, buků, lip a borovic. Za celý letošní rok tak na východě Prahy přibylo více než 93 tisíc stromků. Po celé Praze jsme v letošním roce vysázeli skoro 330 tisíc nových sazenic a pražské lesy se tak rozrostly o zhruba 45 hektarů.

Souřadnice pole, na němž vyroste nový les Robotka: 50.0673347N, 14.6044439E

tisková zpráva ke stažení