Šetrný přístup k životnímu prostředí

Z podstaty účelu, ke kterému byla zřízena organizace Lesy hl. m. Prahy, tedy péče o životní prostředí metropole, jsou udržitelné přístupy vlastní vedení organizace i všem zaměstnancům. Jsou součástí  pracovních postupů i provozu organizace.

Projekt EKOLOGIS – JEZDÍM ČISTĚ
Péče o životní prostředí není jen naším každodenním úkolem – je to především naše poslání. Proto Lesy hl. m. Prahy podepsaly deklaraci projektu EkoLogis hlavního města Prahy za šetrnější užívání dopravních prostředků a za ohleduplnost nejen k přírodě, ale i k ostatním lidem a k sobě samému. Spolu s dalšími 41 partnery tak bojujeme za čistší ovzduší v Praze a za to, aby pro nás naše hlavní město bylo příjemným místem k životu.

Projekt EkoLogis sdružuje organizace a společnosti, které užívají automobily k přepravě ať už osob, či nákladu a kterým není lhostejné životní prostředí v hlavním městě.

A k čemu jsme se zavázali?

  • vyškolíme své řidiče k šetrné jízdě
  • budeme jezdit s co nejnižší spotřebou
  • při obnově vozového parku vybereme ekologická vozidla
  • budeme využívat vozidla odpovídající svou velikostí svému účelu
  • i nadále budeme respektovat pravidla silničního provozu, včetně zásad bezpečného a ohleduplného chování

Když budeme dodržovat tyto jednoduché pokyny, podaří se nám snížit množství škodlivých látek v ovzduší, a tak i zlepšit smogovou situaci. Ohleduplným chováním na silnici předejdeme zbytečným dopravním nehodám a nebudeme vystavovat stresu sami sebe ani ostatní účastníky silničního provozu. Příjemným bonusem pro všechny partnery tohoto projektu je pak také úspora paliva, delší životnost automobilů a větší komfort řidičů.

Šetrné hospodaření

V lesích, které máme ve své správě, hospodaříme podle zásad FCS a PEFC.