Hostivařská přehrada v péči stavařů. Do konce roku 2022 se bude stavět nový přeliv

9. 6. 2021

Od 28. června 2021 do prosince 2022 bude u hráze Hostivařské přehrady probíhat výstavba dodatkového bezpečnostního přelivu, jejímž cílem je zvýšit současnou kapacitu tohoto bezpečnostního objektu. Stavba za necelých 179 milionů Kč (cena bez DPH) na delší dobu výrazně omezí pohyb návštěvníků Hostivařského lesoparku v okolí přehrady. V průběhu stavby bezpečnostního přelivu začne také celková rekonstrukce přilehlé komunikace lemující pravý břeh přehrady a zejména cyklisté proto musí počítat s omezeným průjezdem v blízkosti vodní plochy.

preliv-hostivar

Po dobu stavby budou cesty v okolí hráze neprůchodné a bude nutné využívat náhradní trasy. Pravobřežní komunikace bude uzavřena pro cyklisty a během rekonstrukce se budou uzavírat dílčí úseky i pro pěší. Prosíme, dbejte v okolí přehrady zvýšené opatrnosti a respektujte pokyny umístěné v terénu.
Upozorňujeme také, že současná snížená, tzv. zimní hladina vody v přehradě zůstane po celou dobu stavby a v sezoně 2021 se nebude zvyšovat na letní úroveň.

K čemu je nutný dodatkový bezpečnostní přeliv?

Bezpečnostní přeliv je technický objekt vodního díla, který umožňuje odpouštět větší množství vody při náhlém zvýšení hladiny a který tak chrání vodní dílo před případným poškozením. Hostivařská přehrada má v současnosti funkční bezpečnostní přeliv, který zvládne pojmout průtok až 82,5 m3/s. Podle vyhlášky č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla, je přehrada zařazena do II. nejvyšší kategorie dle míry ohrožení povodí pod hrází a musí splňovat požadovanou míru bezpečnosti při případné povodni – převedení až 10 000leté povodně (velikost povodně v dlouhodobé časové řadě s dobou opakování 10 000 let), což odpovídá průtoku 175 m3/s. Vybudováním dodatkového bezpečnostního přelivu se tedy ještě zvýší bezpečnost vodního díla a tím i ochrana obyvatel a jejich majetku pod hrází.

Investorem stavby je hlavní město Praha – odbor investiční (dodatkový přeliv) a odbor ochrany prostředí (rekonstrukce pravobřežní komunikace) Magistrátu hl. m. Prahy. Dodavatelem stavby dodatkového bezpečnostního přelivu je firma SMP CZ, a. s.