Strážnice u Kyjského rybníka je po rekonstrukci šetrnější vůči životnímu prostředí

16. 9. 2020

Objekt strážnice Kyje, který jako jedno ze svých detašovaných pracovišť využívá středisko Vodní toky, prošel rozsáhlou rekonstrukcí. Původní vnitřní rozvržení budovy neodpovídalo hygienickým předpisům, a proto se hlavní město Praha rozhodlo poskytnout prostředky na její přestavbu. Při ní se dbalo nejen na to, aby naši zaměstnanci získali pro svou práci adekvátní zázemí, ale také na to, aby byla stavba co nejvíce šetrná vůči životnímu prostředí a korespondovala s klimatickým závazkem, k němuž se Praha v roce 2019 přihlásila.

Po rekonstrukci, která trvala od září minulého roku, má strážnice nové, oddělené šatny, sprchy a toalety pro muže a ženy a denní místnost pro zaměstnance. Rekonstrukcí vznikl také nový skladovací prostor a kancelář pro vedoucího úseku oblasti Praha-sever, pod který vodní plochy a potoky v této části Prahy spadají. Ve druhém patře budovy vznikly dva malometrážní byty pro naše zaměstnance, z nichž jeden je určen pro hrázného Kyjského rybníka. Ten bude zajišťovat i ostrahu areálu.

Při přestavbě se kladl důraz na to, aby budova po rekonstrukci lépe odpovídala snahám hlavního města o zavádění takových ekologických opatření, která pomáhají plnit klimatický závazek Prahy. Strážnice se tak může pyšnit extenzivní zelenou střechou s převážně suchomilnými rostlinami, které jsou odolné a nenáročné na pěstování. Výhodou použití zelené střechy je stabilizace teploty v objektu, snížení teplotních výkyvů mezi dnem a nocí a omezení přehřívání střechy, které by zejména v letních měsících způsobovalo přílišné oteplování celého objektu. Až se navíc vysazené rostliny rozrostou a vytvoří souvislou zapojenou vrstvu, vznikne také odolný prostor pro retenci srážkové vody při nízkých nákladech na údržbu.

Střešní systém zachytávání dešťové vody doplňuje ještě zasakovací nádrž umístěná na zahradě, která pojme srážky na pozemku a umožní jejich pomalé bezpečné zasakování. Hospodárně se nyní nakládá i s použitou vodou uvnitř objektu, a to zejména díky nádrži na takzvanou šedou vodu, tedy odpadní vodu z umyvadel, sprchy či pračky, která se v objektu bude dále využívat na splachování WC. Zrekonstruovanou budovu nově vytápí tepelné čerpadlo, které je i díky nižší emisi skleníkových plynů a dalších škodlivin ekologicky šetrnější než jiné způsoby vytápění.

Celkové náklady na přestavbu činily 8,1 milionu Kč a byly hrazeny ze zdrojů hlavního města Prahy.

Strážnice u Kyjského rybníka funguje jako základna pro úsek Praha-sever, který má na starosti vedle Kyjského rybníka například i rybníky Počernický, Xaverovský, Martiňák či Čimický.