Opravený rybník Ohrada v Kunraticích už zase zadržuje vodu

11. 9. 2020

Rybník Ohrada, který se nachází v blízkosti Základní školy Kunratice, se dočkal rozsáhlé revitalizace. Od listopadu loňského roku se tato menší vodní nádrž výrazně proměnila. Odstranili jsme nánosy bahna, vybudovali nová vodohospodářská zařízení a zpevnili svahy. Do rybníka se tak opět vrátila voda, která dříve kvůli špatnému těsnění z nádrže unikala.

Rybníček Ohrada byl původně vybudován k tomu, aby zachycoval dešťovou vodu z okolí. Při výstavbě splaškové kanalizace v 90. letech minulého století bylo ale porušeno jeho dno a rybník tak svoji funkci přestal plnit. V roce 2000 poskytl Státní fond životního prostředí ČR kunratické radnici grant, díky němuž mohla být na dno rybníka položena vodotěsná fólie. Po takřka dvaceti letech však již toto fóliové těsnění dávno nefungovalo tak, jak by mělo, a stav vody v rybníce během roku velmi kolísal. Voda navíc prosakovala také kolem spodní výpusti, která byla podobně jako odpadní potrubí v havarijním stavu.

Nejprve jsme nádrž odbahnili a zbourali původní návodní zeď včetně bezpečnostního přelivu. Poté jsme postavili novou betonovou hráz s bezpečnostním přelivem a obložili ji žulovým kamenem. Také jsme postavili novou spodní výpust rybníka, která je zabudována do hráze, a opatřili ji novým uzávěrem. Původně byly břehy rybníka opevněny kačírkem, ten se ale postupně sesunul na dno nádrže. Břehy jsme tedy urovnali tak, aby měly jednotný sklon, a svahy jsme zpevnili kamennou dlažbou. Dno nádrže jsme vysypali štěrkovými valouny.

Z nádrže bylo při revitalizaci odvezeno 350 m3 sedimentu, nyní je rybník vyčištěný a opět plný vody. Podobně jako další vodní plochy v okolí tak přispívá ke zlepšení zdejšího mikroklimatu.

Náklady na revitalizaci rybníka činily 5,2 milionu Kč bez DPH, financovala ji městská část Praha-Kunratice.

Zdroj fotografií: Archiv LHMP, Městská část Praha-Kunratice