Revitalizaci Milíčovského rybníka jsme završili opravou cesty vedoucí přes hráz

6. 11. 2019

Po rozsáhlé revitalizaci Milíčovského rybníka, kterou jsme v letošním roce dokončili, jsme se pustili také do opravy komunikace, která vede po hrázi vodního díla. Na konci září jsme zahájili stavební práce na 200 metrů dlouhém úseku cesty. Starý a opotřebený povrch vozovky jsme nahradili novým živičným povrchem. Opravená cesta je široká 3 až 4 metry. Cestu lemují vysazené vzrostlé duby. Naše práce jsme dokončili ve druhé polovině října.

Náklady na opravu cesty, které činily 2,5 milionu Kč, hradilo hlavní město Praha prostřednictvím odboru ochrany prostředí. Lesy hl. m. Prahy byly generálním dodavatelem stavby.
nova_cesta