Zrekonstruovali jsme Biologický rybník. Nyní se plní vodou

13. 9. 2019

V letošním roce jsme dokončili práce na Biologickém rybníce, známém také jako Xaverovský II, v Horních Počernicích. Vodní nádrž napájená Svépravickým potokem prošla od loňského podzimu rozsáhlou rekonstrukcí, během níž jsme opravili hráz rybníka a vybudovali nové výpustné zařízení i novou příjezdovou cestu.

Biologický rybník v Horních Počernicích získalo hlavní město Praha od městské části Praha 20 v roce 2016. Protože rybník nebyl v dobrém stavu, už v roce 2017 jsme jej začali chystat na celkovou rekonstrukci. Nejprve jsme z jeho břehů odstranili přestárlé lámající se vrbové porosty a nepřehledné křoví, poté jsme vypuštěnou nádrž odbahnili. Celkem jsme odstranili 15 500 m3 usazeného sedimentu. V roce 2018 jsme tak mohli začít se samotnou rekonstrukcí rybníka. Ten se dočkal opravy a rozšíření bezpečnostního přelivu a vývaru, na jejichž vybudování jsme použili kamennou rovnaninu. Bezpečnostní přeliv ochrání vodní dílo před přelitím v případě velké vody. Nový kabát dostala také hráz, kterou jsme vyčistili, urovnali a zpevnili kamennou dlažbou. Kromě toho rybník získal také nové vypouštěcí zařízení a příjezdovou komunikaci.
V roce 2018 jsme zrevitalizovali také koryto Svépravického potoka, které Biologický rybník (Xaverovský II) propojuje se sousedním rybníkem Xaverovským I. Z původně rovného koryta jsme vytvořili meandrující potok s drobnými vodními plochami a tůňkami, které jsou důležité pro obojživelníky i vodní ptáky a savce.
Náklady na revitalizaci rybníka, které činily 5,5 milionu Kč, uhradilo hlavní město Praha prostřednictvím odboru ochrany prostředí.
Revitalizace Biologického rybníka