Centrální park na Chodově po revitalizaci: Přibyly stromy, cesty i nový mobiliář

26. 7. 2019

V květnu letošního roku naše organizace dokončila revitalizaci západní části Centrálního parku na Chodově v Praze 11, na níž jsme pracovali od jara 2018. V parku vznikla nová cestní síť, prodloužila se cyklostezka, přibylo 111 stromů, altán, 22 laviček, 2 stoly a 8 odpadkových košů a park získal i nové veřejné osvětlení. Na volné ploše o rozloze cca 7 350 m2 byly založeny nové trávníky. Práce se dotkly celé západní části parku, který vyplňuje prostor mezi panelovými domy Jižního Města a pod nímž vede trasa metra C mezi stanicemi Opatov a Háje. Revitalizaci plochy o rozloze cca 42 tisíc metrů čtverečních financovalo hlavní město Praha prostřednictvím odboru investičního Magistrátu hl. m. Prahy.

park
Novou cestní síť tvoří 550 metrů asfaltové komunikace, 1220 metrů mlatových a 55 metrů dlážděných cest. Dlažebními kostkami bylo zpevněno i dalších zhruba 1200 metrů čtverečních plochy. Vedle hlavní promenádní cesty stojí nový ocelový altán o velikosti 9,2 x 5,2 metru, jenž má dřevěný plášť a plachtovou stříšku. U parkových cest je rozmístěno 8 nových ocelových odpadkových košů a 22 lavic, které na dvou místech doplňuje bytelný stůl z dubu a oceli pro pořádání pikniků. V západní části parku je zavedeno také nové veřejné osvětlení. Přibylo 5 stožárových lamp a 54 odolných zemních LED svítidel, která v celé délce osvětlují hlavní asfaltovou komunikaci. LED světly je vybaven také nový altán.
park
Kolem parkových cest a ve skupinách na travnatých plochách jsme vysadili celkem 111 listnatých stromů. Jsou mezi nimi především různé druhy javorů, habry obecné, břízy bělokoré, duby letní, jasany ztepilé či lípy srdčité i velkolisté. Své zástupce tu mají také ovocné stromy, například třešeň ptačí nebo višeň turecká. Kromě nových stromořadí a skupin stromů byly v parku v rámci vegetačních úprav založeny také nové parkové trávníky. Na upravené a odplevelené plochy o celkové rozloze cca 7 350 m2 Lesy hl. m. Prahy dodaly novou zeminu a plocha byla oseta směsí trav, které vykazují dobrou pokryvnost a dokážou odolávat mechanické zátěži.
park
Některé práce prováděli přímo pracovníci Lesů hl. m. Prahy, část revitalizace měl na starosti subdodavatel. Lesy hl. m. Prahy jako generální dodavatel celou akci řídily a koordinovaly jednotlivé práce. Hlavní město Praha za revitalizaci zaplatilo 13,5 milionu Kč včetně DPH.