Cvičení Botič a Rokytka 2019 prověřila připravenost Prahy a okolních obcí na povodně

28. 5. 2019

Zvonící telefony, varovné zprávy, zásahové složky v pohotovosti, Botičem a Rokytkou se žene velká voda. Naštěstí vše jen na zkoušku. Tak vypadala letošní Cvičení Botič 2019 a Cvičení Rokytka 2019, která nám pomohla prověřit, jak fungují a jak dobře jsou propojené informační kanály, jimiž by v případě skutečné záplavy tekly informace o povodňových stavech v celém povodí Botiče a Rokytky. Cvičení, která se uskutečnila v úterý 14. a ve čtvrtek 16. května, se zúčastnilo celkem 45 odpovědných subjektů: obce a obce s rozšířenou působností Středočeského kraje a hlavního města Prahy, jejichž územím potoky protékají, Operační středisko Krizového štábu hl. m. Prahy, Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy, Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, Povodí Vltavy a naše organizace jako správce Botiče, Hostivařské přehrady, Rokytky a retenční nádrže Čihadla.

Obě cvičení zahájila v 9 hodin ráno výstraha Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy, který varoval před výskytem intenzivních přívalových srážek v oblasti. Po ní následovaly výstražné SMS zprávy, které Operační středisko Krizového štábu hl. m. Prahy rozeslalo dotčeným obcím a městským částem v povodí Botiče a Rokytky. Následný fiktivní déšť zvýšil průtok vodních toků na úroveň 2. stupně povodňové aktivity a odstartoval práci povodňových hlídek v jednotlivých obcích, které si předávaly zprávy o postupující povodni telefonními hovory, SMS zprávami a e-maily.
Postup fiktivních povodní povodími prověřil získávání a předávání včasných a aktuálních informací mezi všemi stupni orgánů povodňové ochrany. Součástí cvičení bylo i ověřování přesného odečtu vodní hladiny na fotografiích vodočetných latí umístěných v měrných profilech v korytech potoků. Díky správným odečtům výšky hladiny vody lze totiž určit, zda povodeň opadává nebo naopak nabírá na síle. Na základě těchto analýz následně přijímají jednotlivé obce, městské části i hlavní město Praha odpovídající bezpečnostní opatření. Součástí cvičení byla i velmi důležitá aktualizace kontaktů osob, které by se na zvládání situace a plynulém přenosu informací měly v případě skutečné povodně podílet.
povodnove_cviceni
Veškerou komunikaci, telefonáty i SMS zprávy, jsme zaznamenávali do našich povodňových knih. Povodňové knihy z jednotlivých obcí by se k nám měly dostat do konce května. Na jejich základě bude celé cvičení ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem hl. m. Prahy podrobně vyhodnoceno. Z vyhodnocení vzejdou doporučení na aktualizaci povodňových plánů a doporučení pro další povodňové cvičení.
Pravidelná povodňová cvičení jsou pro bezpečnost obcí velmi důležitá, neboť seznamují nové členy zastupitelstev s jejich zákonnými povinnostmi při povodňových stavech. Noví zastupitelé mají šanci zjistit, jakým způsobem funguje předávání zpráv mezi jednotlivými obcemi a hasičským záchranným sborem,a zároveň se dozví, jak jsou na nenadálé události připraveni. Díky tomu mohou všechny případné nedostatky včas odstranit. Zvyšuje se tak bezpečnost občanů a omezují případné škody na majetku i zdraví osob.