Stavební práce na Milíčovském rybníce uzavřou účelovou komunikaci

14. 3. 2019

Revitalizace Milíčovského rybníka pokračuje i v letošním roce. V pátek 15. března zahájíme stavbu výpustného objektu a obnovu propustku v hrázi rybníka, kterým bude odváděna voda z bezpečnostního přelivu v případě zvýšených průtoků vody. Z toho důvodu bude do 30. dubna 2019 uzavřena veřejně přístupná účelová komunikace na pozemku p. č. 646/1 v katastrálním území Újezd u Průhonic vedoucí po hrázi Milíčovského rybníka. Komunikace navazuje na ulice K Milíčovu a Exnárova a pokračuje k Milíčovskému lesu. Objízdná trasa uzavírky bude vyznačena na místě.

Příslušné povolení k přechodné úpravě provozu vydal odbor správy majetku Úřadu městské části Praha 11.
Omlouváme se za dočasné omezení a děkujeme za pochopení.
komunikace