Rekonstrukce Biologického rybníka pokračuje: Opravíme hráz i komunikaci

14. 2. 2019

I v letošním roce pokračujeme v pracích na Biologickém rybníce u Horních Počernic. Vodní nádrž napájená Svépravnickým potokem prochází rozsáhlou rekonstrukcí, která jí letos přinese opravenou hráz, novou cestu i výpustné zařízení. Naše práce plánujeme dokončit v dubnu.

Biologický rybník u Horních Počernic získalo hlavní město Praha od městské části Praha 20 v roce 2016. Protože rybník nebyl v dobrém stavu, už v roce 2017 jsme jej začali chystat na celkovou rekonstrukci. Nejprve jsme z jeho břehů odstranili přestárlé lámající se vrbové porosty a nepřehledné křoví, poté jsme vypuštěnou nádrž odbahnili. Celkem jsme odstranili 15 500 m3 usazeného sedimentu. V roce 2018 jsme tak mohli začít se samotnou rekonstrukcí rybníka. Ten se již dočkal opravy a rozšíření bezpečnostního přelivu a vývaru, na jejichž vybudování jsme použili kamennou rovnaninu. Bezpečnostní přeliv ochrání vodní dílo před přelitím v případě velké vody. Momentálně pracujeme na opravě hráze, kterou vyčistíme, urovnáme a zpevníme kamennou dlažbou. Kromě toho rybník získá i nové vypouštěcí zařízení, ke kterému povede nová komunikace.
V roce 2018 jsme zrevitalizovali také koryto Svépravnického potoka, které Biologický rybník propojuje se sousedním rybníkem Xaverovským. Z původně rovného koryta jsme vytvořili meandrující potok s drobnými vodními plochami, které jsou důležité pro obojživelníky i vodní ptáky a savce.
Náklady na revitalizaci rybníka hradí hlavní město Praha prostřednictvím odboru ochrany prostředí.
havárie