Rok práce na revitalizaci skládky ve Velké Chuchli: Přibylo 7 850 dřevin

18. 1. 2019

První rok prací na revitalizaci bývalé skládky tuhých komunálních odpadů ve Velké Chuchli je za námi. Místo, které dřív bylo plné odpadků a náletových dřevin, pomalu získává novou tvář a mění se v přírodní areál. Během loňského roku jsme odstranili nežádoucí dřeviny a na jejich místo vysadili celkem 7 850 nových stromů a keřů, které odpovídají přirozené dřevinné skladbě v Praze. Postupně na místě staré a nefunkční skládky vysazujeme malé javory, duby, jasany, třešně, jabloně, lípy, borovice, habry, jeřáby, dříny, lísky, kaliny či zimolezy. Do roku 2020 na toto místo vysadíme více než 40 tisíc dřevin.

Bývalá skládka TKO (tuhých komunálních odpadů) Slivenec byla do sedmdesátých letminulého století neřízeně zavážena odpadem různého charakteru a do konce osmdesátých let fungovala jako oficiální skládka, jejíž rozloha se postupně rozrostla až na 15 ha. Následně byla uzavřena, částečně stabilizována a překryta zeminou. Od té doby hojně porostla nálety pajasanu žláznatého a trnovníku akátu, které společně s křovinami a dalšími dřevinami vytvořily neprostupný porost.
V loňském roce jsme začali s přeměnou skládky v přírodní areál a navázali tak na první etapu sanace skládky, během níž externí firma souběžně s našimi pracemi provádí rekonstrukci povrchu stávající obslužné komunikace, rekonstrukci stávající kotvené železobetonové zdi a vybudování odvodňovacího žlabu pro odvod srážkových vod. V následujících dvou letech budeme pokračovat v podpoře cílových dřevin a odstraňování těch nežádoucích. Postup obnovy zeleně volíme po vrstevnicích ve 4m pruzích střídajících se s pásy bez zásahů, abychom předešli erozi půdy. Uvolněná místa osazujeme stromy a keři, které odpovídají přirozené druhové skladbě na území hlavního města. O nové výsadby budeme v následujících letech také pečovat, aby měly stromky a keře co nejlepší podmínky k růstu a nemusely o svůj životní prostor soupeřit například s vysokými travinami. Práce budeme mít hotové v roce 2020.
Náklady na revitalizaci skládky hradí hlavní město Praha.
sklládka ve Velké Chuchli