Milíčovský rybník prochází revitalizací. Hotovo bude v dubnu

8. 12. 2018

Milíčovský rybník, který je v majetku hlavního města Prahy a který spravuje naše organizace, právě prochází revitalizací. Vodní nádrž o rozloze takřka 29 000 m2, která se rozkládá u Milíčovského lesa na jihovýchodě Prahy, projde v příštích pěti měsících změnami. Rybníku napájenému Milíčovským potokem opravíme vodohospodářská zařízení a zpevníme jeho hráz. A protože na rybníce hospodaří také Český rybářský svaz, vybudujeme v něm i nové loviště a kádiště, které rybáři využívají při výlovech rybníků. První část prací jsme zahájili již během listopadu. Z hráze rybníka jsme odstranili 8 vrb napadených hnilobou, které představovaly bezpečnostní riziko pro vodní dílo i procházející Pražany. S našimi pracemi budeme hotovi do konce dubna.

Během revitalizace Milíčovského rybníka postavíme nové výpustné zařízení pro regulaci odtoku vody, kamenné schodiště pro přístup do rybníka a přibude i kašnový přeliv, jenž bude navazovat na novou odtokovou štolu. Pro snadnější manipulaci s technikou během rybářských výlovů postavíme také loviště a kádiště. Celou hráz rybníka očistíme od pařezů a nevhodné zeminy, kterou nahradíme novým materiálem. Do výšky vodní hladiny pak hráz opevníme kamenivem, abychom ji uchránili před erozí a poškozením vodou.
Milíčovský rybník je součástí rybniční soustavy, do které kromě něj patří rybníky Kančík, Homolka, Vrah a Šáteček. Všechny rybníky jsou napájeny Milíčovským potokem, který pramení ve stejnojmenném lese necelý kilometr od Milíčovského rybníka. První tři jmenované rybníky jsou součástí přírodní památky Milíčovský les a rybníky, která je útočištěm celé řady chráněných živočichů a rostlin.
Náklady na revitalizaci rybníka hradí hlavní město Praha prostřednictvím odboru ochrany prostředí.
Milíčovský rybník