Nový rybník Terezka u obory Hvězda se plní vodou

15. 11. 2018

U obory Hvězda se od letošního podzimu začíná zrcadlit nová vodní hladina. Naše organizace zde pro hl. m. Prahu zastoupené odborem ochrany prostředí dokončila práce na rybníce Terezka, který navazuje na rybník Ve Hvězdě, jenž je součástí obory. Místo, které bylo v minulosti plné černých skládek a rozpadlých staveb, tak získalo úplně novou tvář. Kolem vodní nádrže přibyly nové mlatové cesty a revitalizace se dočkala i přilehlá část koryta Litovického potoka.

Během zimních měsíců jsme vyhloubili hlavní část nádrže. Poté jsme vybudovali hráz, břehy rybníka opevnili kamenivem a vybudovali požerák pro vypouštění vody z nádrže. Z koryta Litovického potoka, který protéká kolem Terezky, jsme odstranili zbytky opevnění a upravili i břehy potoka, které díky tomu získaly přirozenější sklon. Původní nevzhlednou panelovou komunikaci, která místem procházela, nahradily kvalitní mlatové cesty.
Nový rybník a revitalizovaný potok jsou primárně určeny pro zvýšení biodiverzity a rozšíření přirozeného výskytu živočichů i rostlin vázaných na vodu a její okolí. V blízkosti nového rybníka i upraveného potoka v oboře Hvězda se nachází jedna z evropsky významných lokalit Natura 2000, která je domovem například i drobného plže vrkoče úzkého.
Cílem našich prací je, aby daná lokalita zadržela více vody v krajině, a doufáme, že se stane vítanou zastávkou pro návštěvníky obory Hvězda.
Náklady na vybudování rybníka, které činily 6 milionů korun, uhradilo hlavní město Praha z prostředků odboru ochrany prostředí.
rybník Terezka