Dešťová kanalizace přivede vodu do potoka a rybníka v Jinonicích

2. 11. 2018

Vleklý problém s nedostatkem vody v Jinonickém potoce a Panském rybníce pomůže, jak doufáme, již brzy vyřešit nová přípojka dešťové kanalizace. Od druhé poloviny října totiž probíhají stavební práce v ulici U Panské zahrady a v těsné blízkosti rybníka, které propojí současnou dešťovou kanalizaci s povrchovými vodami. Díky nové části kanalizace o délce 149 m, která bude ústit přímo do Panského rybníka, dešťová voda nazdařbůh neodteče kanalizací pryč, ale pomůže naplnit rybník a potok. Práce, které s sebou přinesou určitá dopravní omezení, budou dokončeny v závislosti na klimatických podmínkách nejpozději v prvním čtvrtletí příštího roku.

Největší dopravní omezení v době budování přípojky čeká v křižovatce ulic U Panské zahrady a Za Zámečkem na řidiče nákladních vozidel, pro které je připravena objízdná trasa. Řidičů osobních vozidel se žádné dopravní omezení nedotkne.
Úkolem nově budované kanalizace bude přivést více vody do Panského rybníka, ze kterého vytéká Jinonický potok. V současné době vede dešťová kanalizace mimo povrchové vody a vzhledem k suchům panujícím v posledních letech trpí pražské potoky i rybníky vysycháním.
Investorem projektu je hlavní město Praha a naše organizace je generálním dodavatelem prací.
Panský rybník