V Modřanské rokli se od září napouští nový rybník Lipiny

13. 10. 2018

V Modřanech se třpytí nová vodní hladina. Rybník Lipiny na západním konci Modřanské rokle, na jehož vybudování jsme pracovali od loňského roku, se od začátku září plní vodou z Libušského potoka. K jeho úplnému napuštění už zbývají jen poslední centimetry, a proto se nyní ohlédněme za stavbou, jejímž výsledkem je jedinečný biotop rybníka s mokřady pro rostliny, ptactvo a vodní živočichy, jehož výsledná celková rozloha přesáhne 5 000 m2.

S přípravami na budování rybníka jsme začali loni v březnu. Prostor jsme vyčistili od nevzhledného křoví a nachystali jej pro podzimní výstavbu. Díky tomu jsme se s nástupem loňského listopadu mohli pustit do hlavních stavebních prací, které spočívaly ve výstavbě zdrže nádrže a výpustného zařízení. Dohromady se při výkopových pracích ze stavby odvezlo přes 2 500 m3 zeminy a nepořádku. Aby se nové břehy nevymívaly, zpevnili jsme je 500 m3 kameniva, které zároveň plní i estetickou funkci. U rybníka Lipiny se rozprostírá i nový mokřad s tůňkami.
Po úplném napuštění rybníka završíme stavební práce položením rohoží s vodními rostlinami, které vytvoří takzvané litorální pásmo a pomohou novému rybníku stát se plnohodnotným krajinotvorným prvkem Modřan. Mělčiny s vodními rostlinami budou sloužit jako vítané útočiště pro vodní živočichy i ptactvo.
Poslední fází revitalizace na Libušském potoce bude výsadba dřevin, které přirozeně rostou v blízkosti vodních toků a nádrží: javorů, jilmů, dubů a olší. Nové stromy v okolí rybníka přibudou příští rok na jaře.
Celá stavba byla hrazena z prostředků odboru ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy.
rybník Lipiny