Revitalizujeme dešťovou usazovací nádrž Holyně. Práce dokončíme v září

25. 8. 2018

Dešťová usazovací nádrž Holyně z 80. let minulého století se po letech dočká revitalizace. Nádrž o objemu cca 227 m3, která slouží k zachycování nečistot splavených z vozovky a dešťové kanalizace, se nachází na křižovatce ulic K Barrandovu a U Náhonu na jihozápadě Prahy. Do práce jsme se pustili v průběhu července a ukončení revitalizačních prací jsme naplánovali na polovinu září tohoto roku.

Během července a srpna jsme celou nádrž vyčistili a zbavili nánosů odpadu. Pomáhal nám s tím bagr i silné ruce našich zaměstnanců. Tím ale nekončíme. Do poloviny září ještě opravíme odpadní koryto vedoucí z nádrže, vyměníme starou a opotřebovanou nornou stěnu za novou a nádrž získá i nové oplocení, které nahradí stávající poškozený plot. A abychom vylepšili i vzhled nádrže a jejího okolí, odstraníme z areálu uschlé dřeviny a keře a vysadíme zde více než 20 nových stromů. Neopomeneme ani popínavé rostliny a prostor kolem nádrže osadíme břečťanem a přísavníkem. Mysleli jsme také na vodní ptactvo a drobné vodní živočichy. K odpočinku i úkrytu jim poslouží plovoucí ostrůvek s rostlinami.
Naše organizace spravuje na území hl. m. Prahy více než 30 dešťových usazovacích nádrží. Jejich úkolem je zachytávat nečistoty a odpady, které z ulic města a terénu spláchne déšť do kanalizací. Díky tomu se do vodních toků nedostává takové množství nečistot, protože právě ty zůstávají zachyceny v nádrži, odkud je naši zaměstnanci pravidelně odstraňují.
Náklady na revitalizaci dešťové usazovací nádrže hradí hlavní město Praha z prostředků odboru ochrany prostředí.
DUN Holyně

Dešťová usazovací nádrž Holyně před revitalizací