Ryby v Čimickém rybníce hynou po stovkách. Na vině je teplo a sucho

30. 7. 2018

Zaměstnanci Lesů hl. m. Prahy se od pondělí 23. července potýkají s masivním úhynem ryb na Čimickém rybníce. Příčina je prostá: Vysoké teploty a nedostatek srážek si vybírají svou daň na životech. K dnešnímu dni jsme z vodní hladiny Čimického rybníka odstranili cca 150 kg mrtvých ryb a vzhledem k výhledům počasí na další dny odhadujeme, že úhyny budou na tomto i dalších pražských rybnících pokračovat. Do boje s nedostatkem kyslíku ve vodě jsme nasadili čerpadlo, které má za úkol provzdušňovat vodu v rybníce a ulevit rybám v jejich nelehké situaci.

Úhyn ryb je problém, který v současné době řeší většina správců vodních toků a děl na celém území republiky. Nepříjemná situace se nevyhnula ani hlavnímu městu, jehož drobné vodní toky a některá vodní díla spravuje naše organizace. Nejvážnější situaci jsme zaznamenali počátkem minulého týdne na Čimickém rybníce na severu Prahy. Stovky uhynulých ryb, které naši zaměstnanci odklízejí z vodní hladiny, jsou důsledkem dlouhotrvajícího sucha a horka, která v České republice během letních měsíců panují již čtvrtým rokem.
Vlnu sucha odstartovalo nebývale horké léto v roce 2015, jehož průměrné roční teploty se na celém území republiky pohybovaly silně nad normálem, a zároveň se vyprahlé zemi nedostávalo potřebných srážek. Následující tři teplé a suché roky problém ještě umocnily. Toto počasí vedlo ke snížení hladiny spodních vod a s jeho následky se musíme potýkat dodnes. Hladina spodních vod, která obvykle plní funkci zásobárny pro vodní toky, je vyčerpaná a potoky a řeky nemají “kde brát”. Kvůli tomu se snižuje i přítok nové vody do vodních nádrží. Voda v nich přestává proudit a stagnuje, což představuje potíže pro ryby a další vodní organismy, kterým proudění vody zajišťuje okysličování jejich životního prostředí. Množství kyslíku ve vodě neprospívají ani vysoké teploty. Čím vyšší má voda teplotu, tím méně je v ní kyslíku, ryby se začínají dusit a hynou.
Abychom alespoň částečně zvýšili množství kyslíku v Čimickém rybníce, snažíme se vodu provzdušňovat pomocí přenosného čerpadla. Vyhlídky na zlepšení situace na vodních tocích a nádržích nám může přinést jedině znatelné ochlazení a dlouhodobý lehký déšť. Ovšem na to, aby se doplnily hladiny spodních vod do stavu před rokem 2015, by muselo pršet bez ustání po dobu několika týdnů.
mrtvé ryby