Vyhodnotili jsme Cvičení Botič 2018. Na povodně jsme připravení

4. 7. 2018

Stejně jako v loňském roce jsme i letos uspořádali preventivní povodňové Cvičení Botič 2018, které proběhlo 17. května. Cílem cvičení bylo ověřit, zda získávání a předávání informací o průtocích vody v potoce funguje tak, aby obce ležící na Botiči byly v co největším předstihu informovány o blížící se povodni. Nyní jsme již získali všechna data potřebná k vyhodnocení připravenosti účastníků cvičení na povodňovou událost. S výsledky cvičení můžeme být spokojeni.


Dle vymezení povodí Botiče se mělo cvičení zúčastnit 21 obcí, aktivně se zúčastnilo 20 obcí, z toho 8 obcí s rozšířenou působností, dále Povodí Vltavy, Operační středisko Krizového štábu hl. m. Prahy, Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy a naše organizace jako správce Botiče a Hostivařské přehrady.
Na základě dodaných povodňových knih, ve kterých je zaznamenán postup jednotlivých účastníků během cvičení, jsme mohli vyhodnotit průběh akce a učinit závěry. Celé Cvičení Botič 2018 proběhlo úspěšně a shledali jsme pouze drobné dílčí nedostatky, které nejsou závažnou závadou pro předávání informací během povodní a neohrozily by obyvatele ani majetek. I tyto nedostatky ovšem společně odstraníme, abychom měli naprostou jistotu, že vzájemné informování o případné skutečné povodni by bylo zcela plynulé a spolehlivé. Rozhodně tedy můžeme říci, že se nám společná cvičení odpovědných subjektů osvědčila a považujeme je za důležitou součást přípravy na eventuální povodňové události.
povoden