Pracujeme na novém rybníku Terezka u obory Hvězda

14. 6. 2018

Dříve místo plné černých skládek a rozpadlých staveb získává novou a hezčí tvář. Naše organizace ve spolupráci s odborem ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy pracuje na výstavbě nového rybníka, který ponese jméno Terezka. Vodní nádrž o rozloze 1 700 m2 již brzy zkrášlí prostor v blízkosti kostela svatého Fabiána a Šebestiána v Liboci.

Rybník Terezka letos úspěšně vstoupil do druhé etapy svého budování. Během té první zmizely z místa v těsné blízkosti obory Hvězda černé skládky, zbytky staveb zahradních domků a opuštěná zařízení staveniště. A v letošním roce nastal čas pro terénní úpravy. Během zimních měsíců jsme hrubými zemními pracemi vyhloubili hlavní část nádrže a v současné době pracujeme na přípravných pracích pro pokračování stavby. Rybník Terezka v letošním roce získá požerák pro vypouštění nádrže, nepropustné jílovité dno, opevněné kamenné břehy a napájet vodou jej bude sousední rybník v oboře Hvězda.
Nový rybník ovšem nebude primárně určen pro ochlazení návštěvníků během letních veder. Na své si v něm přijdou nesčetné druhy vodního ptactva a dalších živočichů i rostlin, jež si libují v blízkosti vody. Doufáme, že Terezka zvýší rozmanitost svého okolí, pomůže zadržet více vody v krajině a stane se vítanou zastávkou pro rekreaci návštěvníků.
Stavební práce plánujeme dokončit ještě v letošním roce. Náklady na vybudování rybníka hradí hlavní město Praha z prostředků odboru ochrany prostředí.
budování rybníka Terezka