Proběhlo školení hrázných. Čerpali jsme inspiraci u kolegů na severní Moravě

30. 5. 2018

Lesy hl. m. Prahy se již 26. rokem starají o pražskou přírodu. Kromě parků a lesů máme na starosti také potoky a vodní nádrže, které pravidelně udržujeme a kontrolujeme. Máme ve své péči i nejvýznamnější vodní díla na území hlavního města, jakými jsou Hostivařská přehrada, vodní nádrže Džbán a Jiviny či rybník Šeberák. A protože chceme stále odvádět výbornou práci, snažíme se získávat nové poznatky a nápady. Jednou z takových příležitostí byl třídenní Seminář hrázných, kterého se naši vybraní zaměstnanci zúčastnili minulý týden v obci Ostravice na severní Moravě. Od 21. do 23. května je čekalo na dvě desítky odborných přednášek, zkušeností ze staveb vodních děl i podnětných diskuzí. Kromě přednáškových bloků byla součástí semináře i exkurze na přehradu Šance, na které probíhají v současné době stavební úpravy.

revitalizovaná řeka Isar v Mnichově
První dva dny naší účasti na Školení hrázných se nesly v duchu odborných diskuzí a přednáškových bloků. Nejpřínosnějším se pro nás stala přednáška o stavebních změnách na vodním díle Šance. Hráz zmíněného vodního díla neposkytovala dostatečnou ochranu v případě povodní a hrozilo, že by nenadálá velká voda mohla ohrozit města a obce ležící na řece Ostravici. Proto zde v současné době probíhají stavební úpravy spočívající v navýšení kapacity bezpečnostního přelivu a rekonstrukce koruny hráze. Přehrada Šance také získá stabilnější hráz a modernější techniku nového provozního střediska. Podobné úpravy čekají i vodní dílo Hostivař, které máme ve své správě a jehož náklady na zabezpečení bude hradit hlavní město Praha.
V rámci odborné exkurze jsme třetí den přehradu Šance navštívili. Díky tomu jsme mohli vidět, jak vypadají postupující práce a udělat si představu, jak bude obdobné řešení vypadat na vodním díle Hostivař.