Za novými nápady pro revitalizace vodních toků jsme se vydali do Mnichova

27. 4. 2018

Kromě lesů a parků naše organizace v Praze spravuje i cca 300 kilometrů drobných vodních toků a přes 150 vodních nádrží. Máme za sebou desítky úspěšných revitalizací pražských vodních ploch i potoků a dobře víme, jaký význam voda a zdravá příroda ve městě mají. Abychom úlohu jejího správce v hlavním městě plnili co nejlépe, inspirujeme se u kolegů u nás i v zahraničí. Naposledy jsme zamířili do Německa. Ve druhém dubnovém týdnu se skupina našich zaměstnanců v delegaci vedené radní hl. m. Prahy pro oblast infrastruktury, technické vybavenosti a životního prostředí Janou Plamínkovou vypravila do Mnichova.

Během třídenní návštěvy nás v hlavním městě Bavorska čekalo několik odborných přednášek a podnětných exkurzí. První den našeho pobytu nám němečtí průvodci představili řeku Isar, která pramení v nedalekých Alpách a posléze protéká Mnichovem. Řeku koncem 20. století poznamenala ničivá povodeň. Rozbouřená voda s sebou tehdy strhla opevněné břehy a poškodila koryto. Němečtí odborníci tak v roce 1995 naplánovali její šetrnou revitalizaci, která by rychlé alpské bystřině pomohla získat zpět její už dříve ztracený přirozený charakter. Práce trvaly 11 let, ukončeny byly v roce 2011. Nyní je koryto řeky Isar mnohem rozmanitější a vyplňují jej široké štěrkovité ostrovy, pozvolné písečné břehy, meandry i mělčiny. S celkovou revitalizací říčního koryta se vrátila i biologická rozmanitost do jejího okolí.
revitalizovaná řeka Isar v Mnichově


Podobně jako řeka je upraven i její náhon protékající parkem Englischer Garten v centru města, který je svou rozlohou čtyřikrát větší než pražská Stromovka, kterou mají Lesy hl. m. Prahy ve své péči. Naše zaměstnance zaujalo kromě průzračné alpské vody v náhonu i intenzivní využití travnatých ploch v parku pro pořádání pikniků a sportovní aktivity.

V další části exkurze měli naši zaměstnanci možnost zjistit, jakým způsobem čelí Mnichov klimatickým změnám a co tamní odborníci dělají pro jejich zmírnění. Při této příležitosti se delegace zúčastnila komentované prohlídky základní a střední školy, jejíž budovy mají tzv. “vegetační” střechy. Namísto běžně viditelných klasických střešních krytin je pokrývají rostliny, jejichž úkolem je snížit náklady na chlazení budov v horkých letních dnech a během zimních měsíců je naopak izolovat před chladem. Stejný úkol plní i porosty popínavých rostlin na kovových konstrukcích podél zdí, které zároveň oživují a zkrášlují fasády budov.
zelena strecha

vegetační střecha základní a střední školy

V poslední den návštěvy jsme se seznámili s nově vytvořenou částí Mnichova Riem, která byla postavena na bývalých pozemcích mnichovského letiště. Unikátní projekt dal vzniknout celé čtvrti s veškerou občanskou vybaveností. Již při budování se samozřejmě myslelo nejen na městskou zeleň, ale i na její závlahu. Srážková voda je zde totiž ze zpevněných povrchů chodníků a vozovek vedena přímo ke stromům a záhonům, jimž slouží jako zálivka a nepřichází tak nazmar v dešťové kanalizaci.
Riem


Nabyté zkušenosti a nápady chceme využít při revitalizacích a úpravách pražských vodních toků a nádrží i při řešení staveb investorů, ke kterým jako správci pražských vodních toků poskytujeme odborné konzultace.