Napouštíme nový rybník Kotlářka. Zkrášlí Motol a potěší sportovní rybáře

20. 12. 2017

Kotlářka na Cibulce – to není podivný název receptu z kuchařky, ale zbrusu nový rybník v Praze-Motole, který se v těchto dnech plní vodou z Motolského potoka. Téměř po dvou letech práce jsme totiž dokončili hlavní práce na zdejší – původně suché – retenční nádrži, již jsme postupně proměnili v nádrž se stálou vodní hladinou. Už v létě příštího roku budou moci Pražané poprvé vyzkoušet, jak nová vodní plocha dokáže osvěžit vzduch, snížit okolní teplotu a pohlcovat částečky prachu. Rybník s malým ostrůvkem má rozlohu přes 4 150 m2 a naleznete jej na severním okraji lesoparku Cibulka, poblíž tramvajové zastávky Poštovka.

Rybník Kotlářka se nachází v místě původní suché nádrže Homolka, která zde byla vybudována v 80. letech minulého století a jejímž úkolem bylo zmírňovat povodňové průtoky Motolského potoka před jeho zaklenutím (zavedením do tunelu). Z prostoru nádrže jsme těžkou technikou odstranili nepůvodní navážku, břehy budoucího rybníka osadili kamenem a starou hráz nádrže zvedli o 1 metr, aby se zvětšil objem vody zadržené při povodních. Abychom vytvořili zajímavé a členité prostředí, vybudovali jsme v rybníce i malý ostrůvek, který bude vítaným a bezpečným útočištěm například pro vodní ptactvo.
Práce na rybníce však doposud zcela u konce nejsou, na jaře příštího roku osadíme mělčiny rybníka vodními rostlinami a břehy zkrášlíme novými stromy. Vznikne tak další harmonický přírodní koutek našeho hlavního města, určený nejen pro Pražany, ale také pro volně žijící živočichy.
Kromě pozitivních ekologických dopadů, které bude mít nový rybník na krajinu, faunu a městské klima, bude rybník v budoucnu lákadlem i pro sportovní rybáře, kteří si budou moci od stresu velkoměsta odskočit ke Kotlářce a odpočinout si u klidné vodní hladiny.
Náklady na druhou a třetí etapu výstavby, které jsme letos dokončili, přesáhly 8 milionů korun a hradilo je hlavní město Praha z prostředků odboru ochrany prostředí, který se na projektu rybníka podílel.
kotlarka