V Praze vznikne nový rybník pod lesem Na Cibulce

17. 3. 2016

Tento týden jsme v prostoru suché nádrže Homolka na Motolském potoce v Praze 5 zahájili výstavbu nového rybníka, který rozšíří vodní plochy v blízkosti lesoparku Na Cibulce. Území suché nádrže, jež slouží k zadržování povodňových průtoků Motolského potoka, prošlo revitalizací již v roce 2009. Tehdejší úpravy se zaměřily především na potok Cibulka a vzniklo zde také několik tůní, v plánech nynějšího projektu je kromě vybudování nového rybníka s ostrůvkem v severní části nádrže i zpřírodnění koryta Motolského potoka, který nádrží protéká, a výstavba mlatové cesty podél potoka.

mapa-homolka

Mapka území suché nádrže Homolka

Veškeré stavební práce by měly být hotové do konce roku 2017 a už na jaře 2018 se návštěvníci lesoparku budou moci těšit z nové vodní plochy, která na území nádrže přivábí i nový život. Rybník, jehož výhodou bude bezprostřední blízkost lesního porostu, osídlí obojživelníci i vodní ptáci. Investorem akce je odbor ochrany prostředí hl. m. Prahy, naše organizace je dodavatelem stavebních prací.

Nový rybník v suché nádrži Homolka

Nový rybník s ostrůvkem a litorálním pásmem zaujme plochu o rozloze 4 150 m2 v severní části suché nádrže, kterou v současné době přerušují dva odvodňovací kanály. Rybník bude vybudován jako boční, z Motolského potoka do něj povede nátok a k jeho vypouštění bude sloužit betonový požerák obložený kamenem. Pro případ povodní se na rybníce zřídí bezpečnostní přeliv z kamenné dlažby. Hráz mezi rybníkem a potokem opevní ze strany rybníka kamenný pohoz a podél potoka povede nová mlatová cesta.
Rybník částečně zasáhne i do stávajícího rovného koryta Motolského potoka, které se o kousek posune a získá nové zákruty, jimiž bude voda pozvolněji proudit. Motolský potok nyní protéká suchou nádrží po nevzhledných polovegetačních panelech, zato nové zrevitalizované koryto bude mělčí, mírnější a opevní jej balvanitá rovnanina, podobná přírodním korytům vodních toků.
První etapa projektu, během níž byl z území odstraněn invazivní trnovník akát, zde začala již v loňském roce, nyní začínáme hloubit samotný rybník.

Suchá nádrž Homolka

Suchá nádrž Homolka byla postavena v 80. letech minulého století a slouží jako speciální stavba pro soustředění povodňových průtoků Motolského potoka před jeho zaklenutím. Nátokový objekt do zaklenutí funguje také jako lapač splavenin, který se pravidelně čistí, aby se zaklenutá část potoka nezanášela. Hráz suché nádrže je dlouhá 108 m a vysoká 1,6 m. Při maximální hladině je nádrž schopna pojmout až 4 220 m3 vody a plocha hladiny je 5 869 m2. Kvůli poměrně svažitému terénu a nízké hrázi je však pro retenci povodňových průtoků využita pouze cca 1/3 plochy nádrže.
situace

Situace stavby rybníka

Fakta o projektu

Stavba Revitalizace suché nádrže Homolka
Investor hlavní město Praha, odbor ochrany prostředí MHMP, Jungmannova 35, Praha 1
Zástupce investora Ing. Jiří Karnecki (tel.: 236 005 817), Ing. Martina Buchtíková (tel: 236 005 810)
Projektant Ing. Milan Jícha
Dodavatel Lesy hl. m. Prahy, středisko Vodní toky, www.lesypraha.cz
Vedoucí střediska Ing. Ondřej Palička (tel.: 777 719 005)
Stavbyvedoucí Martin Vaněk
Realizace březen 2015 − prosinec 2017

Odborné podklady pro článek poskytl odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy.
 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Příklad výstavby nové nádrže