Práce pro Stromovku – vyžínání křovinořezy a pletí

7. 4. 2020

Předmětem zakázky jsou služby spočívající v průběžném vyžínání ploch křovinořezy a pletí záhonů trvalek a růží dle požadavků zadavatele, v rozsahu rámcové dohody o poskytování služby (dále jen “smlouva”) a jejích příloh.

Místem plnění veřejné zakázky je Praha – Královská obora Stromovka.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky jsou uvedeny ve výzvě k podání nabídky a jejich přílohách.

Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 17.4.2020 do 10:00 hod
Lhůta pro podání nabídek je prodloužena do 21.4.2020 do 10:00 hod.