Zajištění veterinární péče

25. 11. 2020

Předmětem zakázky jsou  služby spočívající v zajištění veterinární péče. Jedná se o poskytování veterinární péče především zraněným volně žijícím živočichům (předpokládaný podíl zakázky 95 %), služebním psům (předpokládaný podíl zakázky 1 %), případně i hospodářským zvířatům (předpokládaný podíl zakázky 4 %). Rozdělení podle tříd je především savci (30 %) a ptáci (70%). Součástí veterinární péče bude i dle potřeby odběratele kontrola zdravotního stavu živočichů umístěných na jednotlivých pracovištích zadavatele. V případě nutnosti je nutno provést zákrok, konzultaci či návrh řešení kdykoliv během 24 hodin po celý rok. 

Předmět plnění je vymezen rámcovou dohodou o poskytování služby (dále jen “smlouva”).

Rámcová dohoda bude uzavřena s jedním účastníkem

Předpokládaná hodnota:    1 950 000,- v Kč bez DPH

Tato hodnota je současně finančním limitem rámcové dohody. 

Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 3.12.2020 do 10:00 hod.

Blíže je předmět plnění vymezen výzvou k podání nabídky a jejími přílohami.

Výzva k podání nabídky včetně příloh 

Rozhodnutí o výběru