Dodání dřevěných kůlů pro výsadby dřevin

25. 5. 2020

Předmětem veřejné zakázky je dodání dřevěných kůlů pro výsadby dřevin.
Specifikace kůlů – frézovaná kulatina, tlakově impregnovaná, jeden konec se špicí – druhý s fazetou, u půlených kůlů/příček – oba konce zaříznuté (začištěné), v rozsahu rámcové kupní dohody (dále jen “smlouva”) a jejích příloh.
Rámcová dohoda bude uzavřena s jedním účastníkem.

Místo plnění:
Úseky organizace Lesy hl. m. Prahy na území hlavního města Prahy.
● Okrasná školka Ďáblice, K Zahradnictví 59, 182 00 Praha 8 – Ďáblice
● Stromovka, Královská obora 11, 170 00 Praha 7 – Holešovice

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky jsou uvedeny ve výzvě k podání nabídky a jejich přílohách.

Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 2.6.2020 do 10:00 hod.