Posts Tagged ‘U Plynárny’

Oprava opevnění U Plynárny

Nejvýznamnější zakázky 2013

Při povodňové prohlídce v červnu 2013 byla zjištěna závada na opevnění, kterou způsobila povodňová událost. Naše práce zahrnovala doplnění odnesených částí břehu a následné opevnění balvanitou rovnaninou, podobně jako u vodního díla Hostivař.

Read the rest of this entry »