Posts Tagged ‘rybník Homolka’

Oprava a revitalizace rybníka Homolka

Nejvýznamnější zakázky 2013

K celkové revitalizaci rybníka Homolka jsme museli přistoupit především kvůli špatnému stavu požeráku, který už neplnil svoji funkci, a kvůli propadům hráze, kterou voda podemlela.

Read the rest of this entry »

Nejvýznamnější realizované zakázky v roce 2013

Středisko vodní toky Lesů hl. m. Prahy každoročně provádí údržbové práce na pražských vodních tocích a vodohospodářských zařízeních, sleduje kvalitu vod i bezpečnost vodohospodářských zařízení a v roce 2013 spravovalo 91 vodních děl a 36 technických nádrží. Kromě zajišťování havarijních služeb při likvidaci ekologických havárií nebo povodňových událostí pravidelně provádí také opravy a revitalizace vodních toků a nádrží, které zlepšují jejich bezpečnost a zvyšují jejich ekologickou hodnotu.

Proto bychom vás zde rádi seznámili s nejdůležitějšími zakázkami, které jsme realizovali v uplynulém roce.

Read the rest of this entry »

Revitalizace rybníka Homolka

Rybník Homolka se řadí mezi historické pražské rybníky: Našli bychom ho již v záznamech vojenského mapování ze začátku 18. století. Patří do soustavy několika rybníků, které na sebe bezprostředně navazují a kterou kromě Homolky tvoří Milíčovský rybník, rybník Kančík, Vrah a rybník Šáteček.

Read the rest of this entry »